Gå til innhold
NITO-rapport: Status på arbeidsmarkedet
2018

NITO-rapport: Lavere ledighet blant ingeniører, men bekymring for langtidsledige

- Den økonomiske utviklingen er positiv og vi anslår at det blir en bedring i arbeidsmarkedene generelt og for ingeniører spesielt framover. Mye tyder på at arbeidsledigheten blant ingeniører vil fortsette å falle gjennom året og at en del distrikter og sektorer igjen vil oppleve mangel på ingeniører, sier seniorrådgiver i NITO Petter Teigen.

Teigen har sammen med utredningsleder Tone Tønnessen utarbeidet rapporten «Status på arbeidsmarkedet». Det er en halvårlig NITO-publikasjon om tilstanden i og utsiktene for økonomien og arbeidsmarkedet framover.

- Vi forventer en noe høyere veksttakt i norsk og internasjonal økonomi det kommende året. Det er imidlertid en rekke usikkerhetsmomenter for den økonomiske utviklingen både på kort og ikke minst noe lengre sikt. Brexit, råvarepriser og mer proteksjonistisk politikk blant annet fra USA er eksempler på faktorer som kan påvirke norsk økonomi, sier Teigen.

Bekymring for langtidsledighet

Til tross for bedring i økonomien har langtidsledigheten det siste året økt kraftig blant ingeniører, spesielt på Vestlandet. Dette i en periode hvor arbeidsledigheten generelt har blitt redusert. Hvis denne utviklingen fortsetter og det ikke blir satt inn ekstraordinære tiltak mot langtidsledighet, står vi i fare for at en større andel av befolkningen blir stående utenfor arbeidslivet på varig basis.

NITO ser tegn til at mange av virksomhetene som har behov for arbeidskraft løser dette gjennom bruk av innleie eller midlertidige ansettelser. Det kan innebære at mange av de som har kommet i arbeid etter arbeidsledighet, i dag befinner seg i en mer utsatt posisjon i arbeidslivet.

- To ganger i året utarbeides publikasjonen «Status på arbeidsmarkedet». Den gir nyttig innsikt og et faktagrunnlag for organisasjonen i møtet med arbeidsgivere, politikere og offentlige beslutningstakere, sier Teigen.

Se den nye rapporten og tidligere utgaver

Dette gjør NITO for arbeidsledige

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: