Gå til innhold
Mennesker som aktuelle kandidater til styrer og råd. Illustrasjonsfoto: Tom Haga
2018

Valg i NITO: Kom med forslag på kandidater

Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til Hovedstyret og andre råd og komiteer. Selve valget foregår på NITO Kongressen 26.-28. oktober.

NITOs valgkomite ber om forslag på kandidater til:

Forslag på kandidater

Foreslå helst innen 1. mai. Legg ved CV på kandidaten.
Cv-mal for valg og tillitsverv NITO

Valgkomiteens foreløpige innstilling vil bli presentert på Avdelingslederkonferansen 30.-31. mai. Nærmere informasjon vil deretter bli å finne på NITOs lukkede medlemssider. Endelig innstilling blir sendt NITOs kongress senest seks uker før kongresstart.

Veiledning for nominasjons- og valgkomiteen

Valgkomiteens sammensetning:

Morten F. Hanssen, , NITO Troms, 90923397
Kjell Ola Aamodt, , NITO Hedmark, 92417480
Tore Amund Fredriksen, , NITO Telemark, 95841395
Tom Rian, , NITO Møre og Romsdal, 95869146
Anette Vevle Øvreås, , NITO Hordaland, 92448210
Advokat Erlend Aarsand, sekretær for NITOs valgkomite: , 40281018

Kontaktperson for de ulike avdelingene:

Valgkomiteen har fordelt NITOs avdelinger slik:
Morten F. Hanssen: Svalbard, Finnmark, Troms og Nordland
Kjell Ola Aamodt: Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland
Tore Amund Fredriksen: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud
Tom Rian: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Anette Vevle Øvreås: Sogn og Fjordane, Hordaland, Nord-Rogaland og Sunnhordland samt Rogaland

NITO Kongressen

Les mer om NITOs valgkomite

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: