To virksomheter tilknyttet arbeidsgiverforeningen Virke ville ikke anerkjenne Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte. De hevdet at kun noen forbund hadde rett til å ha tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Dette var det ikke bare Norsk Sykepleierforbund som reagerte kraftig på. NITO og 17 andre fagforeninger, som alle har likelydende avtaler med Virke, stilte seg sammen med dem i søksmålet for Arbeidsretten, en domstol som tar stilling til tolkningen av avtaler mellom partene i arbeidslivet.

12. mars falt dommen i Arbeidsretten:

Norsk Sykepleierforbund, NITO og de andre foreningene som stod bak søksmålet har en ubetinget rett til å velge tillitsvalgt blant egne medlemmer i Virkes medlemsbedrifter innenfor HUK-området (helse, utdanning og kunnskap).

Må kunne velge blant egne medlemmer i alle virksomheter

NITOs advokat Torstein Goyer var prosessfullmektig for elleve av foreningene som erklærte partshjelp til støtte for Sykepleierforbundet.

- For foreningene som støttet kravet var det et viktig og grunnleggende prinsipp at foreningene kan velge tillitsvalgte blant sine egne medlemmer i alle virksomheter hvor de har medlemmer, sier Goyer.

 - Denne gangen var det Sykepleierforbundet som ble nektet å ha tillitsvalgte. Det kunne like gjerne ha vært NITO, sier Goyer. 

Dommen slår fast at NITOs medlemmer kan velge tillitsvalgte i alle Virkes virksomheter hvor vi har medlemmer, også innen HUK-området.  

Seier for for det organiserte arbeidslivet

NITOs president, Trond Markussen, tok imot dommen fra Arbeidsretten med stor glede.

- Dette er en seier for det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet. Et samarbeid som bygger på likeverdige parter som jobber sammen for å utvikle og bygge det norske arbeidslivet, sier Markussen.

Les dommen her.