Gå til innhold
2018

Vil ha kompetansereform for arbeidslivet

Mer enn hvert tredje NITO-medlem sier at arbeidsoppgavene endres som følge av ny teknologi. Arbeidslivet vil kreve at alle etter å ha jobbet en stund må sette seg på skolebenken igjen. Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, kom 21. mars til NITO for å høre ingeniørenes synspunkter.

Hør NITO-president Trond Markussen i samtale med Ap-nestleder Hadia Tajik om kompetansereform for arbeidslivet. – Ønsker flere innspill fra ingeniører og teknologer om hvordan sikre nødvendig kompetanse i arbeidslivet.

Det var på NHOs årskonferanse 2018 at Arbeiderparti-nestlederen tok til orde for å lage arbeidslivets kompetansereform. NITO svarte umiddelbart at vi gjerne vil bidra. Hadia Tajik dro 21. mars til NITO for å ha et første møte om mulig innhold i reformen. Hun hadde med seg flere fra Arbeiderpartiet: Eigil Knutsen, stortingsrepresentant og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen, og Nina Sandberg, stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, og rådgiverne Ståle Grøtte og Anders Kvernmo Langset.

Vil styrke hele arbeidslivet

NITO har vært opptatt av å styrke kompetansen i hele arbeidslivet lenge, og det var også en del av innspillet til partiene i valgkampen. Innholdet i jobbene endrer seg raskere enn før. Halvparten av alle norske virksomheter har innført ny teknologi de to siste årene ifølge Kompetanse Norge.

Ett av NITOs innspill til reformen er å lage Arbeidslivets kompetanseavtale. En avtale som sikrer kompetansepåfyll, som må inkludere hele arbeidslivet og gjøres tilgjengelig for alle typer arbeidskraft.

Kompetanseavtalen må sikre nødvendig kompetanse i arbeids- og næringslivet, den skal bidra til å bekjempe arbeidsledighet og at arbeidstakere står lenger i jobb.

NITO mener det er mer å hente ut av samarbeid bedrifter imellom, særlig blant de som er i næringsklynger.

Ta NITO med på råd- Vi er glad for at politikere som Hadia Tajik er lydhøre og kommer i møte hos oss, sier NITO-president Trond Markussen.

- Vi mener staten bør invitere partene bredt til å få innspill på innhold i en slik reform. Faglige behov må ligge til grunn, sier Markussen.

- Vi ønsker kontakt med alle partier om det å sikre kompetanse gjennom hele arbeidslivet.

Finansiering av arbeidslivets kompetansereform

NITO ser for seg at statlige midler stilles til rådighet, i alle fall i en opptrappingsperiode. Arbeidsgiverne bør stille midler til et fond. Kompetansepolitikk og kompetansetiltak bør bli tema i dialogen mellom partene på arbeidsplassen og i trepartssamarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

- Det bør også vurderes skattemessige stimuli for å få bedrifter til å prioritere kompetansetiltak, sier Markussen.

- Vi mener kompetansefunn etter modell fra Skattefunn må vurderes, sier Markussen. - Kompetansefondet må være for alle bransjer/sektorer, administrert av partene i den enkelte bransje/sektor.

Utvikling av NITOs politikk

Nå utformes NITOs framtidige politikk. - Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill på hva som skal være NITOs politikk i årene framover. Politikken vedtas på NITO Kongressen til høsten, forteller Markussen. - Men også konkret på dette med kompetansereform og arbeidslivets kompetanseavtale vil vi ha tilbakemeldinger på nå slik at vi raskt kan gi gode innspill videre til politikerne.  

Politisk debatt – nå utformes NITOs politikk – kom med innspill


Deltakerne på møtet om kompetansereform i arbeidslivet, foruten Hadia Tajik, f.v.: Anders Kvernmo Langset (rådgiver), Eigil Knutsen (stortingsrepresentant og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen), Ståle Grøtte (rådgiver), Steinar Sørlie (generalsekretær i NITO), Siri Røine (direktør for NITOs arbeidslivsavdeling), Nina Sandberg (stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen), Trond Markussen (NITO-president), Marianne Bevum (rådgiver i NITOs samfunnspolitiske avdeling) og Anne Cathrine Berger (direktør for NITOs samfunnspolitiske avdeling).

Se NITOs politikkområder

Aktuelle saker om utdanning og karriere


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: