Gå til innhold
2018

Vil ha kompetansereform for arbeidslivet

Mer enn hvert tredje NITO-medlem sier at arbeidsoppgavene endres som følge av ny teknologi. Arbeidslivet vil kreve at alle etter å ha jobbet en stund må sette seg på skolebenken igjen. Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, kom 21. mars til NITO for å høre ingeniørenes synspunkter.

Hør NITO-president Trond Markussen i samtale med Ap-nestleder Hadia Tajik om kompetansereform for arbeidslivet. – Ønsker flere innspill fra ingeniører og teknologer om hvordan sikre nødvendig kompetanse i arbeidslivet.

Det var på NHOs årskonferanse 2018 at Arbeiderparti-nestlederen tok til orde for å lage arbeidslivets kompetansereform. NITO svarte umiddelbart at vi gjerne vil bidra. Hadia Tajik dro 21. mars til NITO for å ha et første møte om mulig innhold i reformen. Hun hadde med seg flere fra Arbeiderpartiet: Eigil Knutsen, stortingsrepresentant og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen, og Nina Sandberg, stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, og rådgiverne Ståle Grøtte og Anders Kvernmo Langset.

Vil styrke hele arbeidslivet

NITO har vært opptatt av å styrke kompetansen i hele arbeidslivet lenge, og det var også en del av innspillet til partiene i valgkampen. Innholdet i jobbene endrer seg raskere enn før. Halvparten av alle norske virksomheter har innført ny teknologi de to siste årene ifølge Kompetanse Norge.

Ett av NITOs innspill til reformen er å lage Arbeidslivets kompetanseavtale. En avtale som sikrer kompetansepåfyll, som må inkludere hele arbeidslivet og gjøres tilgjengelig for alle typer arbeidskraft.

Kompetanseavtalen må sikre nødvendig kompetanse i arbeids- og næringslivet, den skal bidra til å bekjempe arbeidsledighet og at arbeidstakere står lenger i jobb.

NITO mener det er mer å hente ut av samarbeid bedrifter imellom, særlig blant de som er i næringsklynger.

Ta NITO med på råd- Vi er glad for at politikere som Hadia Tajik er lydhøre og kommer i møte hos oss, sier NITO-president Trond Markussen.

- Vi mener staten bør invitere partene bredt til å få innspill på innhold i en slik reform. Faglige behov må ligge til grunn, sier Markussen.

- Vi ønsker kontakt med alle partier om det å sikre kompetanse gjennom hele arbeidslivet.

Finansiering av arbeidslivets kompetansereform

NITO ser for seg at statlige midler stilles til rådighet, i alle fall i en opptrappingsperiode. Arbeidsgiverne bør stille midler til et fond. Kompetansepolitikk og kompetansetiltak bør bli tema i dialogen mellom partene på arbeidsplassen og i trepartssamarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

- Det bør også vurderes skattemessige stimuli for å få bedrifter til å prioritere kompetansetiltak, sier Markussen.

- Vi mener kompetansefunn etter modell fra Skattefunn må vurderes, sier Markussen. - Kompetansefondet må være for alle bransjer/sektorer, administrert av partene i den enkelte bransje/sektor.

Utvikling av NITOs politikk

Nå utformes NITOs framtidige politikk. - Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill på hva som skal være NITOs politikk i årene framover. Politikken vedtas på NITO Kongressen til høsten, forteller Markussen. - Men også konkret på dette med kompetansereform og arbeidslivets kompetanseavtale vil vi ha tilbakemeldinger på nå slik at vi raskt kan gi gode innspill videre til politikerne.  


Deltakerne på møtet om kompetansereform i arbeidslivet, foruten Hadia Tajik, f.v.: Anders Kvernmo Langset (rådgiver), Eigil Knutsen (stortingsrepresentant og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen), Ståle Grøtte (rådgiver), Steinar Sørlie (generalsekretær i NITO), Siri Røine (direktør for NITOs arbeidslivsavdeling), Nina Sandberg (stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen), Trond Markussen (NITO-president), Marianne Bevum (rådgiver i NITOs samfunnspolitiske avdeling) og Anne Cathrine Berger (direktør for NITOs samfunnspolitiske avdeling).

Se NITOs politikkområder

Aktuelle saker om utdanning og karriere


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: