Gå til innhold
Anniken Hauglie møtte pressen etter at stortingsmeldingen om HMS på sokkel ble lagt fram.
2018

Fortsatt høyt sikkerhetsnivå på sokkelen, men trepartssamarbeidet er under press

6. april la arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fram den første stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet på sokkel siden 2011.

- Regjeringen vil at Norge skal være best i verden på HMS, sa ministeren under pressekonferansen.

Bekymret for press på partssamarbeidet

Haugli presiserte at det er mye som er velfungerende med dagens HMS-arbeid på sokkel, men at det er partssamarbeidet som er under press. Her oppfordrer hun Petroleumstilsynet til å ta i bruk nødvendige midler.

NITO Petroleum

«Regjeringen foreslår ikke å endre dagens HMS-regime eller tilsynsstrategi, men Petroleumstilsynet må på en aktiv og systematisk måte ta i bruk hele bredden av virkemidler når det er nødvendig,» står det i stortingsmeldingen.

For å få til et godt samarbeid er det også viktig at partene får den økonomiske støtten de trenger.

Anniken Hauglie legger fram ny melding om HMS på sokkel

NITO med i arbeidsgruppen

Forarbeidet til stortingsmeldingen er en rapport som er utarbeidet av en partssammensatt arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har drøftet HMS-tilstanden og -utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet.

NITOs petroleumsutvalg har vært med i arbeidsgruppen representert ved visepresident Trude Skogesal. Jorunn Birkeland har vært vararepresentant i gruppen og hun deltok også på framleggelsen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

- Det som er viktig nå er at NITO går grundig igjennom meldingen, gir innspill og følger opp dette viktige temaet i tiden framover, sier Skogesal og legger til: 

- NITO er opptatt av at sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet er ferskvare og at det forbedres kontinuerlig. Derfor er det viktig at ingeniørene er med i arbeidet og involveres der det er naturlig. Ingeniørkompetansen må benyttes i både forebygging, utførelse og korrektiv fase av sikkerhetsarbeidet.

Manglende regelverk for flerbruksfartøy på norsk sokkel

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: