Gå til innhold
2018

1. mai: Uten tillitsvalgte ville ikke det organiserte arbeidslivet fungert

Tirsdag markeres 1. mai, dagen da arbeidstakeres vilkår og rettigheter står på dagsorden verden over. Sentralt står retten til å organisere seg. Et av de viktigste leddene i en fagorganisasjon som NITO er de som påtar seg rollen som tillitsvalgt. Uten dem ville ikke det organiserte arbeidslivet fungert.

Rolv Ole Aakre og Malini Sarah Espeland er to av NITOs mange tillitsvalgte. Hver dag jobber de for at NITOs medlemmer lokalt skal ha gode arbeidsforhold, forhandle seg fram til god og riktig lønn og ha medbestemmelse på arbeidsplassen.

Godt samarbeid med ledelsen

Rolv Ole Aakre i Rolls-Royce Marine AS Aakre (bildet) jobber i Rolls-Royce Marine AS og er hovedtillitsvalgt for NITO i bedriften. Rolls-Royceansatte står midt i en vanskelig situasjon, der eierne vil selge virksomheten. Frykten er nedleggelse av arbeidsplasser.

- Jeg er helt sikker på at tillitsvalgte er meget viktig for samarbeidet mellom ledelse og ansatte og at både ansatte og ledelsen ser slik på det. Spesielt i den siste tiden i vårt selskap så har arbeidet til de tillitsvalgte satt behovene og noen av utfordringene til den maritime industrien på dagsorden hos både regjering og sentrale politikere, sier Aakre.

Han trekker fram at et godt tillitsvalgtapparat er en stor fordel både for de ansatte og ledelsen. Ledelsen får et kontaktpunkt ut mot de ansatte som er lett å forholde seg til og som kan komme inn tidlig i en prosess som drøftingspartner.

- Dette sikrer de ansatte at deres synspunkter og behov blir bragt til bordet samtidig som ledelsen får belyst aspekter som de kanskje ikke hadde tenkt på eller oppfattet som mindre viktige. Ledelsen på sin side kan i saker vi har drøftet og kommet til enighet, forankre saken hos de tillitsvalgte og dermed lette jobben ut mot de ansatte. Sånn sett så stiller vi tillitsvalgte som garantister for at saken er drøftet, vi har blitt hørt og at resultatet er noe vi finner rimelig å kunne gå med på.

Lærerikt å være tillitsvalgt

Malini Sarah Espeland ved MacGregor Norway AS Malini Sarah Espeland (bildet) er tillitsvalg ved MacGregor Norway AS i Kristiansand. Hun mener også at tillitsvalgte og fagorganiserte har vært svært viktige i den vanskelige situasjonen bransjen har vært i de siste årene.

- Forholdet mellom tillitsvalgte og ledelsen har vært nøkkelen til å løse mange utfordringer bedriften har opplevd de siste årene. Vi som NITO-tillitsvalgte har prioritert å beholde jevnlig møter med HR/ledelsen uansett om det var gode eller dårlige tider. Vi blir sett på som viktige samarbeidspartnere og løsningsorienterte ansatte med god kompetanse, istedenfor en hinder eller trussel til. Det er gull verdt, sier hun.

Rolv Ole Aakre mener han får mye igjen for å være tillitsvalgt.

- Du får være med på å se hva som skjer på bakrommet i en bedrift og tar med deg veldig mye nyttige erfaringer. Kursene som vi kan delta på i kraft av å være tillitsvalgte er veldig gode og du lærer mye som du får med deg videre på veien. Du bygger et stort nettverk i rollen som tillitsvalgt og det kommer alltid godt med i andre sammenhenger også.

Det å møte medlemmer og snakke med dem og oppleve den tilliten som disse har til deg og at du representerer de medlemmene på en god måte er også veldig hyggelig.

For Espeland, som opprinnelig er fra New Zealand, har engasjementet i NITO vært viktig i møtet med det norske arbeidslivet.

- Å være tillitsvalgt har gitt meg muligheten til å komme raskere inn i det norske arbeidslivet. Jeg lærte fort om mine rettigheter og hva jeg kunne forvente av arbeidsgiveren. Jeg ble også raskt kjent med kollegaene, sier hun.

Krevende ved nedbemanninger

Verken Aakre eller Espeland legger skjul på at det kan være slitsomt og krevende å være tillitsvalgt.

Espeland peker på at det er utfordrende å finne balansen i rollen som tillitsvalgt.

- Jeg har jobbet en del med å finne de beste løsninger som er lovlig, saklig, og bra for alle parter. Men det er mye lettere når man har riktig opplæring/kompetanse. Da har man et godt fundament når man skal både forklare ting til medlemmer og diskutere med HR/ledelsen. Jeg har tilgang til et fantastiske NITO-nettverk og mange skreddersydde kurs for å øke min kompetanse. Det har vært viktig for å mestre rollen, sier hun.

Aakres arbeidsplass har vært, og er, i krevende tider.

- Det mest utfordrende i rollen som tillitsvalgt er framfor alt det vi har vært igjennom de siste årene under nedbemanning. I disse diskusjonene er vi tidlig inne og diskuterer tiltak sammen med ledelsen i bedriften og sitter på mye informasjon som ikke skal ut blant de ansatte, i enden av denne prosessen blir vi også involvert i §15-1 møter som også oppleves som veldig tungt. Det å føle på at du skal forvalte andres skjebne og føle at du har fått gjort alt du kan er ofte vanskelig.

Publisert: Sist oppdatert: