Gå til innhold
2018

Gode HMS-resultat men tøffere HMS-klima gir grunn til bekymring

Årets vurdering av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser at sikkerhetsnivået fortsatt er høyt. - Dette er gledelig og veldig bra, men undersøkelsen viser samtidig at HMS-klimaet er svekket. Det gir grunn til bekymring, sier NITOs hovedstyremedlem Jorunn Birkeland.

Debatt om sikkerhet på norsk sokkel.De tre partene i paneldebatt: Fagforeningene, Petroleumstilsynet og arbeidsgiverne.

Petroleumstilsynet presenterte 26. april Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2017 med etterfølgende debatt om resultater, risikoutviklingen og dagens sikkerhetsutfordringer.

Jorunn Birkeland er med i Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum. - Vi må finne mer ut hva funnene bunner i og hva som kan gjøres, sier hun.

- Jeg frykter at de gode HMS-resultatene fort kan bli «til tross for» og ikke «på grunn av». Hun etterlyser økt satsing på tillitsvalgte, verneombudstjenesten og topartssamarbeidet.

Petroleumstilsynet: RNNP 2017: Redusert storulykkerisiko, økt bekymring hos ansatte

Kan gå skikkelig galt

- Jeg er svært glad for at konklusjonen er at sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet fortsatt er stabilt høyt slik det har vært i mange år nå. Samtidig har bransjen opplevd kraftige nedbemanninger, kostnadskutt og omorganiseringer. Vi leser ut av rapporten at det i dag er utfordringer rundt samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, manglende prioritering av sikkerhet foran produksjon, «tildekking» av risiko og hendelser, høyt arbeidspress og andre arbeidsmiljøutforinger. Dette må vi gjøre noe med, ellers så kan det gå skikkelig galt, sier Birkeland.

Kompetanseoverføring viktig

- Vi opplever at det er tøffere å få folk til å ville stå i stormen som tillitsvalgte, samtidig er vi midt i et generasjonsskifte innen petroleumssektoren. Mange erfarne fagfolk har enten mistet jobben, blitt pensjonert eller byttet beite. Det er viktig at bransjen nå legger til rette for en skikkelig kompetanseoverføring både faglig og med tanke på vår kollektive HMS-kompetanse, sier hun.

- Det høye sikkerhetsnivået i petroleumssektoren har ikke kommet av seg selv, det er viktig at gode holdninger og kunnskap som dagens generasjon besitter overføres til de nyansatte, sier Birkeland

- Det hviler et veldig ansvar på arbeidsgiver for å sikre et godt topartssamarbeid, altså samarbeidet lokalt mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, forklarer hun. - Det er basisen for at tre-partssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgiver og arbeidstaker skal fungere.

- Det må blant annet legges til rette for at det er attraktivt å være tillitsvalgt, også for ingeniører. Vi har et HMS-regime og regelverk som bygger på funksjonelle krav. Det forutsetter ganske enkelt tillit mellom partene og godt samarbeid. En solid fagbevegelse er derfor alfa og omega for gode arbeidsforhold og et høyt sikkerhetsnivå, sier Birkeland.

Jorunn Birkeland, hovedstyremedlem i NITO og representant i Sikkerhetsforum, her sammen med Berit Søgnen Sandven, bedriftsgruppeleder i NITO i Statoil Bergen og NITOs representant i BU for Statoil på norsk sokkel.

NITO Petroleum

Petroleumstilsynet

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: