Gå til innhold
2018

Lønnsoppgjøret Stat: Krever reallønnsvekst og forenkling av lønnssystemet

Sammen med Akademikerne går NITO inn i årets oppgjør med krav om en solid reallønnsvekst. Lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten må bli mindre og forenklingen av lønnssystemet må bli ferdigstilt.

Hovedtariffoppgjøret i staten startet 5. april. NITO er representert gjennom sin tilslutning til Akademikerne Stat.

- Skal vi beholde et godt offentlig tilbud må staten være en attraktiv arbeidsplass. Når norsk økonomi nå går bedre, forventer vi en solid reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.

I 2016 ble staten og Akademikerne enige om at den økonomiske rammen forhandles sentralt, og at kollektive lønnsforhandlinger skal finne sted på den enkelte arbeidsplass. 

- Det er fortsatt behov for å forenkle det nye lønnssystemet. Begrensninger som henger igjen fra det gamle systemet må fjernes, sier Kvam.

En mer moderne Hovedtariffavtale – i tråd med NITOs lønnspolitikk

Siw Tyldum leder NITO Stat og er glad for at staten har vært tydelige på at de også ønsker å fortsette moderniseringen av Hovedtariffavtalen.

- Forhandlingene vil kunne gi oss en ny Hovedtariffavtale som er mer i samsvar med NITOs lønnspolitikk, sier Tyldum.

- Statens uttalte ønske om å være en mer moderne arbeidsgiver som tiltrekker seg dyktige medarbeidere er positivt. Dette er helt nødvendig for å løse viktige samfunnsoppgaver, sier Tyldum. - Da må også statlige arbeidsplasser kunne være konkurransedyktig på lønn. 

Lokale forhandlinger gir mulighet for både å justere lønn for grupper og gi individuelle tillegg i tråd med utfordringene i den enkelte virksomhet. Anders Kvam påpeker at lokale kollektive forhandlinger både er bra for medlemmene og for samfunnsutviklingen.

Anders Kvam- Lokale forhandlinger premierer ansvar, kompetanse, innsats og resultater. Statlige tjenester blir stadig mer komplekse og dette krever høy kompetanse blant de ansatte, sier Anders Kvam (bildet).

- Skal vi beholde et godt offentlig tilbud må den enkelte arbeidsgiver kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde og skaffe den kompetansen de trenger, sier Kvam.

Forhandlingene i staten har frist den 30. april kl. 24. 

TARIFFNYTT: Akademikernes krav og statens første tilbud

Lønnsoppgjørene

NITO jobber for at du skal ha din del av verdiskapingen.

Følg oppgjørene og nytt fra tariffområdene

Vi vet hva du er verdt

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: