Gå til innhold
Startstrek
2018

Lønnsoppgjøret Spekter: Krever reallønnsvekst og frie forhandlinger

NITO går inn i årets oppgjør med krav om uavhengige og frie forhandlinger, og med reelle frister, når lønn skal forhandles på virksomhetene. Tiltak for å hindre misbruk av bestemmelsene om særlig uavhengig stilling blir også viktig i årets Spekter-oppgjør.

Tariffoppgjøret i Spekter startet 10. april. NITO er representert gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter.

De sentrale forhandlingene mellom SAN og Spekter gjelder A-delen av avtalen. Her ligger bestemmelser som gjelder alle medlemmer - som AFP og lønn under sykdom og svangerskap. Her ligger også spillereglene for hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres.

Et av NITOs og SANs viktigste krav i årets oppgjør er at det må føres reelle lokale forhandlinger som er frie og uavhengige. Frontfaget må ikke oppfattes som et tak, men en norm over tid. Det er svært viktig at dette bakteppet ikke ødelegger for at kriteriene blir brukt aktivt slik SAN og Spekter tidligere har avtalt. Dette gjelder også i helseforetakene og de kriteriene som der avtales lokalt.

Virksomhetene må gjennomføre lønnssamtaler

NITO/SAN forhandler den økonomiske rammen på virksomhetene, men det er ledelsen som fordeler pengene på person. Det er derfor et viktig premiss for lønnsmodellen at det gjennomføres lønnssamtaler som grunnlag for den individuelle lønnsvurderingen. I en slik samtale får den enkelte komme med sine argumenter for høyere lønn, forventninger avklares og leder får økt innsikt. Lønnssamtaler skal tilbys og gjennomføres for alle SANs medlemmer.

Les mer om lønnssamtaler

Særlig uavhengig stilling

Det er et omfattende problem at for mange ansettes i såkalt særlig uavhengig stilling, altså at en er unntatt arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd som blant annet gir rett til betalt overtid. 

Les mer om overtidsbetaling 

SAN krever at dersom arbeidstaker unntas fra disse bestemmelsene, skal det på forespørsel gis en skriftlig begrunnelse. Ved ansettelse av nyutdannede bør begrunnelsen gis uoppfordret. Den tillitsvalgte kan anmode bedriften om en redegjørelse for hvordan arbeidsmiljølovens § 10-12 praktiseres overfor egne medlemmer.

Oppdatert 11.04: Det ble enighet mellom SAN og Spekter i natt. Se tariffnytt for detaljer. 

Følg oppgjøret på NITO Spekter tariffnytt

Vi vet hva du er verdt

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

NITOs lønnspolitikk

NITOs lønnspolitikk bygger på prinsippene om lokal lønnsdannelse, markedsbasert lønn og en individuell og differensiert lønnsfastsetting.

NITOs lønnspolitikk

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: