Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Annette Larsen
2018

Relasjonsledere skaper motiverte og lojale medarbeidere

Relasjonsledelse handler om å se og behandle mennesker i et 24 timers-perspektiv. NITO Bioingeniørfaglig institutt har skreddersydd kursprogram til deg som bioingeniørleder i helsevesenet.

Livet ditt privat påvirker jobben. Trives du på jobb, så yter du mer. Dermed skaper du også gode resultater. I tillegg til å skape bedre resultater vil du oppleve deg selv som en bedre leder – ved å få gode relasjoner til medspillere både i og utenfor egen organisasjon.

Jan SpurkelandMed slike ord er det Jan Spurkeland bruker når han snakker om arbeidsliv og hvordan flere ledere bør bli bedre på relasjonsledelse.

Han introduserte første gang begrepet «relasjonsledelse» i boken «Ledelse, dialog og samspill» som han gav ut i 1995. Fire år senere kom han med boka «Relasjonsledelse».

Posisjon kontra relasjon

Lederstilen er bygget på norsk tradisjon, kultur, tillit og dialog. Ledelse blir her beskrevet som en relasjon og ikke som en posisjon.

Relasjonsledelse betyr å være i relasjon til og bare unntaksvis være i posisjon.

Spurkeland mener relasjonsledere skaper mer motiverte og lojale medarbeidere. Relasjonsledese bygger på følgende hovedprinsipper:

  1. Bevissthet om avhengighet. Resultater oppnås av at leder og medarbeider samhandler.
  2. Bevisstheten om rasjonelt mot.

Spurkeland gir ikke endelige svar på hva «kunsten å lede» er, men han stiller spørsmål som kan være vel så viktige som svarene.

Som deltaker på kurs i relasjonsledelse vil du bli utfordret av Jan Spurkeland. I 2018 tilbyr vi både grunnkurs i relasjonsledelse og et fordypningskurs i relasjonskompetanse på Madeira, skreddersydd for bioingeniørledere i helsevesenet.

 Meld på relasjonsledelse

Publisert: Sist oppdatert: