Gå til innhold
Illustrasjonsbilde stiger Foto: Gettyimages
2018

Lønnsoppgjøret Stat: Ny lønnsstige gir bedre lønnsutvikling

Lønnsoppgjøret i staten ga oss et lønnssystem som er vesentlig enklere å forstå. 39 gamle lønnsrammer erstattes av én ny lønnsstige. Mange NITO-medlemmer får nå en bedre lønnsutvikling.

Årets lønnsoppgjør i staten ga gjennomslag for NITOs lønnspolitikk: All lønn skal forhandles lokalt på virksomhetene av parter som kjenner både virksomhetens behov og ser den enkeltes innsats og kompetanse. Den økonomiske rammen for det totale oppgjøret forhandles med staten som før.

Hvordan vil det nye forhandlingssystemet virke?

Når alle pengene fordeles ut til virksomhetene, forhandler din arbeidsgiver og dine tillitsvalgte om en større sum enn tidligere. Det er opp til de lokale partene å se til at alle får lønnsutvikling over tid, men alle vil ikke få likt hvert år.

Tillegg kan gis både som generelle tillegg til alle, til grupper og som individuelle tillegg. 

  • Skal statlige virksomheter levere gode tjenester må de rekruttere og beholde god og riktig kompetanse. Nå kan de i større grad bruke lønn som virkemiddel.
  • Erfaringene etter mange år med sentrale forhandlinger viser at høyt utdannede har hatt en lavere lønnsvekst enn de med mindre utdanning. Dette skyldes blant annet at sentral fordeling av lønnsmidler sjelden tilgodeser grupper med høyere utdanning.
  • I kommunene har NITO og Akademikerne lang erfaring med lokale, kollektive forhandlinger. Erfaringene herfra er at høyt utdannede nå har bedre lønnsutvikling enn tidligere.

Hvorfor vil ikke NITO og Akademikerne ha lønnstrinn?

Med Akademikernes nye avtale oppgis årslønn i kroner, ikke i lønnstrinn. Du trenger ikke lenger å vite hva et lønnstrinn er verdt for å vite hvor mye du tjener. På denne måten vil ansatte i staten enklere kunne sammenligne lønnen med nivået i andre sektorer.

Hva er gevinstene?

 

Hva må du som medlem gjøre?

  • Be om lønnssamtale med nærmeste leder
  • Bruk medarbeidersamtalen til å tydeliggjøre egne resultater og innsats
  • Send krav til din tillitsvalgt i god tid før lokale lønnsforhandlinger
  • Vær med på medlemsmøter i din bedriftsgruppe

Finn tillitsvalgt

Ny lønnsstige

39 ulike lønnsrammer erstattes i den nye Hovedtariffavtalen for NITO og Akademikerne med én lønnsstige. Lønnsstigen gir 1,1 prosent årlig lønnsvekst i ti år etter ansettelse i stillingen.

Dermed vil flere av NITOs medlemmer kunne få automatisk opprykk. Dette gjelder blant annet de som er plassert i de ulike avdelingsingeniørkodene og kode 1275 ingeniør i dag. 

Hvordan fungerer lønnsstigen?

Lønnsstigen gir et tillegg på 1,1 prosent årlig i ti år basert på ansiennitet i stillingen. Tillegget beregnes av din faktiske årslønn.

Dersom du ble ansatt som avdelingsingeniør for to år siden, plasseres du i stigen på år 2. Du vil få årlige lønnsopprykk til du når toppen av stigen.

Kommer du tilbake fra permisjon, har du krav på lønnsutvikling som om du ikke hadde vært i permisjon.

Hva betyr lønnsstigen for deg?

Stigen sikrer de som har vært på lønnsrammer en forutsigbar lønnsutvikling. Er du i dag omfattet av en lønnsramme, blir du flyttet over til lønnsstigen på den stillingsansienniteten du har i nåværende stilling. Stillingsansiennitet løper fra den dagen du begynte i stillingen.

Flere av NITOs medlemmer vil som en konsekvens av avtalen få automatiske lønnstillegg fordi stigen baserer seg på faktisk ansiennitet i stillingen. I den gamle ordningen var svært mange plassert på toppen av en lønnsramme, eller de var direkteplassert. Disse har ikke hatt automatiske opprykk, men vil nå få lønnstillegg etter faktisk ansiennitet i stillingen fram til de har vært i den i ti år. 

NITO mener den nye lønnsstigen er enklere å forstå. Den er enklere å bruke og gjør etterprøving lettere. 

Prøv NITOs lønnskalkulator - vi vet hva du er verdt

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører.

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: