Gå til innhold
Streikebilde
2018

Lønnsoppgjøret i staten: Blir det streik? Skal jeg streike?

NITO og Akademikerne er i brudd i lønnsforhandlingene i staten. Partene sitter nå i mekling på overtid. Frist for å finne løsning var 23. mai. Hvorfor ble det brudd? Betyr det at det blir streik, og hvordan skal du forholde deg til dette?

Akademikerne har brutt forhandlingene i staten. Det var også brudd for Oslo kommune, men for denne kom det til enighet natt til 24. mai. NITO er med i forhandlingene gjennom sin tilslutning til Akademikerne i stat og kommune. 

Derfor ble det brudd i staten

For Akademikerne er det viktig å fortsette arbeidet med å modernisere og forenkle lønnssystemet i staten. Dette kom partene et stykke på vei med i forhandlingene. Staten var imidlertid ikke villige til å fullføre dette i forhandlingene.

Les mer om oppgjøret i staten

Derfor ble det brudd i Oslo kommune

Fra meklingen: Enighet for Oslo kommune

Akademikerne og NITO krevde i årets oppgjør en systemendring. Vi ønsker at lønnsutvikling for våre medlemmer skjer på den enkelte arbeidsplass gjennom lokale, kollektive forhandlinger, slik som er vanlig i store deler av arbeidslivet.

Oslo kommune imøtekom ikke vårt krav, og den lokale potten kommunen tilbød var liten. At det avsettes midler til lokale potter kun enkelte år er dessuten ingen varig og god løsning. Derfor gikk oppgjøret til mekling.

Les mer om oppgjøret i Oslo kommune

Oppgjørene er nå i mekling

Når partene ikke greier å oppnå enighet, går oppgjøret til tvungen mekling. Målet er å oppnå enighet og unngå streik. Meklingen foretas av Riksmekleren, og fristen for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt. Det som skjer i selve meklingen er en lukket prosess, og det er derfor svært lite vi kan informere om det som skjer der. 

Blir det streik?

Spørsmålet mange medlemmer stiller seg: Skal jeg ut i streik hvis det ikke blir enighet i meklingen?

Det er veldig vanlig at oppgjør går til mekling, og det behøver ikke bety at det blir streik. Det må likevel forberedes for at det kan bli streik, og det gjennomføres derfor streikeberedskap i forkant av hvert oppgjør. Når oppgjøret har gått til mekling, er det derfor helt vanlig at Akademikerne leverer plassoppsigelse for alle medlemmene i de berørte avtaleområdene. NITO er med i denne prosessen.

Konfliktberedskap

Det konkrete streikeuttaket er det forhandlingsuvalgene i Akademikerne som foretar, og NITO er involvert i dette. Alt konfliktberedskapsarbeid er fortrolig, men de tillitsvalgte ved de virksomhetene som er berørt er godt informert og involvert. De tillitsvalgte ved din virksomhet kan imidlertid ikke si noe om dette, nettopp fordi dette er fortrolig. Det vil imidlertid bli kjent i tiden rundt pinsehelgen hvilke virksomheter som er tatt ut.

 

Hvem tas eventuelt ut i streik?

Akademikerne ivaretar i sine uttak hensyn til tredjeperson (kunder, brukere, elever etc). I tillegg til å tas det hensyn til det enkelte medlems ferieplaner, studiepermisjoner mm. Medlemmer som er sykmeldte, er i foreldrepermisjon, skal gå av med pensjon el tas heller ikke ut i en eventuell streik.

Du vil få informasjon fra NITO om du skal ut i streik. Du vil også motta informasjon om hvordan du da skal forholde deg.
Du vil også få informasjon fra NITO om du ikke er aktuell for å tas ut i streik.

Følg lønnsoppgjøret i staten

Følg lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Vi vet hva du er verdt

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: