Gå til innhold
Vindmøller på grønn slette. Foto: Colourbox
2018

Nordic clean energy week: Hvordan kan nordiske ingeniører bidra i det grønne skiftet?

Det grønne skiftet er ingen quick-fix. Det er en ongoing fix. Den nordiske ingeniøren har en viktig rolle i det grønne skiftet. Association of Nordic Engineers (ANE) hadde en spennende workshop som del av Nordic clean energy week.

De nordiske landene er blant de beste i verden når det kommer til energisystemer og innovative løsninger for det grønne skiftet. Deltakerne på ANEs workshop 23. mai i København mener den nordiske ingeniøren har en nøkkelrolle i den grønne transformasjonen. Det vil skapes mange interessante ingeniørjobber i tiden framover.

Fagforeninger viktig for arbeidslivet

- Fagforeninger har en tosidig rolle og må jobbe både mot myndigheter og mot alle medlemmene for grønn omstilling, sa finansanalytiker Thina Saltvedt fra Nordea. Hun var en av hovedinnlederne på ANEs workshop og utfordret ingeniørene som var tilstede om det grønne skiftet.

- Ingeniørene og teknologene har en viktig rolle både på kort og lang sikt. Vi går en spennende innovativ framtid i møte. Her har ingeniørene avgjørende betydning, sa hun. 

I løpet av workshopen kom det også opp viktigheten av at nordiske ingeniørers kompetanse også skal bidra til innovasjon og grønn utvikling i andre deler av verden. Det er nok av steder som trenger å få flere folk i arbeid og få til en mer grønn hverdag enn hos oss.

Mer nordisk samarbeid

ANE skal bidra til tettere forhold mellom nordiske ingeniører. ANEs generalsekretær, Inese Podgaiska ønsker å bidra til enklere navigering gjennom den grønne transformasjonen. Her er hennes oppsummering av Nordic clean energy week:

The green transition is not a quick-fix, it requires a mix of policies, long-term provisions and investments

Nordic clean energy week fant sted i København og Malmø 21.-25. mai. Her er representanter fra alle de tre nordiske ingeniørorganisasjonene som deltok på workshopen.

Se også NITOs president Trond Markussen i samtale med Thina Saltvedt om det grønne skiftet:

Brosjyre ANE energy workshop: Jobs in green transition

Aktuelle saker om energi og klima

Gap-rapport om sirkulær økonomi

Publisert: Sist oppdatert:

NITO ble i fjor med på et samarbeid med blant annet Circular Norway om en rapport om hva status f...


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: