Gå til innhold
Regnbueflagg med skygge av folk bak. Illustrasjonsfoto: GettyImages
2018

NITO i Pride: Arbeidsplassen skal være inkluderende og trygg for alle

Èn av ti mener ordet "homo" fortsatt brukes som slengbemerkning på norske arbeidsplasser. - Alle skal få være seg selv på jobben. Det skal være helt greit å være åpen lesbisk, homofil, bifil, transperson og interkjønn (LHBTI). Opplever du det motsatte angår det oss som fagorganisasjon, sier NITOs president Trond Markussen. NITO er representert i Pride-paraden i Oslo.

En spørreundersøkelse blant NITOs medlemmer (juni 2017) viser at om lag èn av ti oppgir at de hører ordet "homo" bli brukt som slengbemerkning på sin arbeidsplass.

Festivalen Oslo Pride arrangeres 22. juni til 1. juli. Rundt om i landet er det lignende markeringer. NITO mener det er bra og viktig med en festival som ønsker å fremme inkluderende holdninger og som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse.

Trond MarkussenRegnbueflagget er symbolet for tilhørighet, fellesskap, solidaritet og mangfold.

- Under fargene, festen og humoren som ofte kjennetegner Pride-festivalen ligger imidlertid et dypt alvor. Massedrapet i Orlando på et utested for homofile i 2016 satte et støkk i oss alle, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- Innimellom hører vi om negative opplevelser LHBTI-personer blir utsatt for i norsk hverdag.

NITO Oslo universitetssykehus deltar i Pride-paraden

NITOs bedriftsgruppe på Oslo universitetssykehus vil markere viktigheten av inkludering og deltar i Pride-paraden. 

- Det er med stor glede og stolthet at vi som NITO-tillitsvalgte er med og feirer kjærlighet, inkludering og mangfoldet som vi skal ha i vårt samfunn og arbeidsliv, skriver bedriftsgruppestyret til NITO Oslo universitetssykehus på sin Facebookside. De oppfordrer NITO-medlemmer og alle andre til å støtte opp om saken og også til å gå i Pride-paraden i Oslos gater 30. juni 2018. De inviterer med seg alle som vil markere at NITO bryr seg.

Julie Dybvik- Vi synes at visjonen «vi bryr oss» er bra for dagen. Vi skal sørge for at NITO markerer seg i Pride-paraden, forteller Julie Dypvik (bildet, foto Svein-Arild Nesje-Sletteng) som er foretakstillitsvalgt NITO ved Oslo Univeristetssykehus.

- Vi håper å få flest mulig med i paraden. Uansett hvor mange vi blir, vil dette være en positiv start for NITO, sier hun.

Pride på jobben

- Det oppleves dessverre fortsatt hets om legning i Norge, påpeker Markussen.

- Det hevdes at «homo» fortsatt er ett av de mest brukte slengbemerkningene og mobbeordene i norske skolegårder. Antakelig er det hets omkring legning i en eller annen form også på norske arbeidsplasser. Det er LHBTI-personer som kvier seg for å være åpen overfor ledere, kollegaer og klienter, sier han.

34 prosent av homofile britiske ingeniører velger å ikke være åpne om legningen sin på jobb. Undersøkelse av ingeniørorganisasjonen Engineering and Technology få år tilbake

- Vi håper og tror at tallene fra Storbritannia om det å ikke være åpen om legningen sin på jobb, ikke er like dårlige i Norge, sier Markussen.

- At èn av ti mener "homo" brukes som slengbemerkning på jobb må NITO og andre fagorganisasjoner ta på alvor.

- Vi er part i mange kollektivavtaler og har god mulighet til å påvirke i spørsmål knyttet til LHBTI-personer. Men aksept og toleranse for seksuell orientering handler like mye om holdninger som jus. Samtidig vet vi at det er lettere å være åpen i en organisasjon som aktivt viser at det er greit.

- Tydelige fagorganisasjoner kan bidra til at arbeidsgiverne bidrar til mer inkludering, påpeker Markussen. 

NITO vil utfordre arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) om bedre og mer konkret politikk for større inkludering og aksept på norske arbeidsplasser.

- Det at NITO Oslo universitetssykehus vil markere at de bryr seg ved å delta i Pride-paraden er fint. Ekstra fint er det at de ønsker alle andre som vil, velkommen til å gå sammen med seg, sier NITO-presidenten.

Èn av ti lesbiske, homofile og bifile har opplevd diskriminering på arbeidsplassen på grunn av sin seksuelle orientering.
Andersen og Malterud, 2013

Festtalene må omsettes i praksis

Mathias Holst. Foto: Tinius Holst- Man kan ikke vedta at man er gode på mangfold og inkludering, det må øves på. Festtalene må omsettes i praksis. Det sier Mathias Holst, leder for Rosa kompetanse arbeidsliv i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (bildet, foto: Tinius Holst).

- Vi er glad for at NITO er opptatt av kjønns- og seksualitetsmangfoldet og at NITO vil bruke sin posisjon til å bidra til mer åpenhet og inkludering på norske arbeidsplasser. Det er viktig å legge til rette for at folk kan være «hele seg» på jobb.

Holst viser til at flere bedrifter er blitt oppmerksom på hvilket ansvar de har i  denne tematikken. Noen har derfor bestilt foredraget «Rosa kompetanse arbeidsliv» fra foreningen FRI. Det er et kurs som gir gode råd og innspill om hvordan du på arbeidsplassen kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

- Vi er blant annet opptatt av å gi et språk i bunn som hjelper folk til å snakke trygt om dette, sier Holst.

Handlingsplan mot diskriminering

Lesbiske, homofile og bifile har hatt diskrimineringsvern i arbeidslivet siden 1998. Transpersoner fikk eget vern mot diskriminering i 2014. Arbeidsgivere har plikt til å gjennomføre tiltak for likestilling på alle diskrimineringsgrunnlagene.

I 2016 ga NITO innspill til felles likestillings- og diskrimineringslov der vi også omtaler seksuell orientering. Et nytt innspill ble gitt i mai 2017.

- NITO ønsker å markere at vi tar opp kampen for våre medlemmer som opplever at legning blir et problem på jobben.

- Det er gjennom en felles innsats fra alle at vi kan skape bedre holdninger i samfunnet, sier Markussen.

- Pride betyr som kjent stolthet. En god arbeidsgiver er stolt av virksomheten og stolt av medarbeiderne. Vi bør alle jobbe for verdiene som ligger til grunn for Pride, også i arbeidslivet: Tilhørighet, fellesskap, solidaritet og mangfold. Det vil gavne oss alle.

- Ved at vi behandler kollegaer og medmennesker med respekt vil vi skape et godt arbeidsmiljø og forebygge diskriminering.
Trond Markussen

Tre tips for mer inkludering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir følgende tips om inkludering på arbeidsplassen:

  1. Bruk et inkluderende språk og bruk bilder av LHBT-personer i både intern og ekstern kommunikasjon.

  2. Vær tydelig på at homofobi og trakassering ikke er akseptabelt og at det vil få konsekvenser, uavhengig om dere har LHBT-personer blant medarbeiderne deres eller ikke.

  3. Ha en plan for hvordan dere skal håndtere at en medarbeider går gjennom kjønnsbekreftende behandling, for eksempel når det gjelder garderobeløsning.

Flere ressurser

Illustrasjon parade. Foto: Morguefile

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: