Gå til innhold
Illustrasjonsfoto forhandlinger
2018

Ansiennitetsprinsippet gir ryddige nedbemanningsprosesser

- En fagforenings viktigste rolle er å være en støtte for sine medlemmer på arbeidstakersiden. Derfor er det viktig at de i en sårbar situasjon, som nedbemanninger er, har en forutsigbar og ryddig prioritering av hvilke kriterier som gjelder i prosessen, sier Trude Skogesal, visepresident i NITO.

Mandag 18. juni uttalte leder i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg at kompetanse må være avgjørende ved nedbemanninger. Utgangspunktet er at de «har inntrykk av at bedrifter som praktiserer sist inn – først ut klarer seg dårligere etterpå».

NITO holder fast ved at ansiennitetsprinsippet fortsatt skal ligge til grunn i nedbemanninger, slik praksis er i dag.

- Da mener vi at prinsippet om ansiennitet er en viktig ramme som står støtt, og som gjør at vi som fagorganisasjon også har hånden på rattet, sier Skogesal.

NITO mener at ansiennitet er ikke det eneste, men det viktigste prinsippet.

- Når dette settes som en objektiv, lett dokumenterbar og forutsigbar ramme, kan andre subjektive og udokumenterbare kriterier listes inn under dette: realkompetanse, sosialkompetanse, egnethet, samarbeidsevner, sosiale forhold osv. sier Skogesal.

- Våre medlemmer har alle kombinasjoner av både kompetanse og ansiennitet: nyutdannede med spesialkompetanse, eldre nyansatte og de som har lang og tro tjeneste og tilegnet seg tverrfaglig og formalkompetanse over tid.

Det lokale partssamarbeidet reduserer konfliktnivået

Tekna hevder at bedrifter har brukt ansiennitet som hovedkriterie i nedbemanninger har klart seg dårlig etterpå. NITOs erfaring er en annen, etter å ha vært involvert i en rekke nedbemanninger de seneste årene.

- NITOs ledelse besøker og snakker med mange av våre lokale tillitsvalgte i privat sektor gjennom året, og erfaringen er at det lokale partssamarbeidet reduserer konfliktnivået når det etableres enighet om objektive og målbare kriterier, sier Skogesal.

Etter- og videreutdanning gjennom hele arbeidslivet er en viktig sak for NITO.

Skogesal minner om at statsministeren på landsmøtet sa at «ingen skal miste jobben på grunn av manglende kompetanse, ingen skal gå ut på dato» Det betyr at arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene i samarbeid er nødt til å planlegge og jobbe med etter- og videreutdanning og kompetansepåfyll i den enkelte bedrift.

- Det er viktig at arbeidsgiver sørger for kontinuerlig kompetansepåfyll og nødvendig hos alle ansatte. Det er bedriftens største konkurransefortrinn, sier hun.

Publisert: Sist oppdatert: