Gå til innhold
Irritert ingeniør. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2018

Bli en god prosjektleder – pass deg for disse sju fallgruvene

Jobber du i prosjekter, eller er du kanskje prosjektleder? Noen prosjekter går bedre enn andre. Unngår du fallgruvene oppnår du bedre resultater.

Petter Bakken (bildet) har lang fartstid fra  Hewlet Packard hvor han har hatt flere salgs- og lederstillinger.

Han er foredragsholder på flere av NITOs kurs, og nå aktuell med det virtuelle kurset: ABC i prosjektledelse.

Les mer og Meld deg på

Han mener det er spesielt er sju fallgruver som er viktig å være oppmerksom på når du jobber med prosjekter.

Sju fallgruver

 1. Forstår ikke fullt ut hva målet med prosjektet er.
  Hvorfor gjør vi prosjektet? Hva er det vi skal løse og hva er ønsket resultat når prosjektet er ferdig? Konsekvensene er ofte dårlig kvalitet i arbeidet når en ikke ser helhet.

 2. Tids- og ressursestimater
  Vær nøyaktig og ærlig når du estimer tid på det du skal gjøre. Husk at du ofte har flere som forventer noe av deg. Ta med ferie og helligdager i dine estimater. Mulig du må ha litt opplæring. Ikke overvurder egne evner.

 3. Kjenner ikke teamet
  Selv om din del er liten er det viktig å kjenne de andre i teamet. Hvem skal levere input til deg? Når skal de være ferdig? Hvem skal ha ditt bidrag? Hva forventer de og hva skal det brukes til?

 4. Interessenter
  Hvem har interesser i prosjektet? Hvilke forventninger har de til arbeidet? Hva synes de er viktigst i det du gjør? Forskjellige interessenter har alltid meninger sett fra sitt perspektiv. Her kan det komme press fra ledere på mange nivåer.

 5. Konflikter med andre
  Når konflikten eller problem oppstår er det viktig å gripe tak med en gang. Det går ikke vekk av seg selv. Hvis du tror andre ser og fikser det for deg kan du fort bli skuffet og demotivert.

 6. Mangler tilbakemeldinger
  Sørg for at du får rikelig med tilbakemeldinger fra alle du jobber med, både på det som er godt og det som bør bli litt bedre. Begynner du å gi tilbakemeldinger vil du helt sikkert få noen tilbake.

 7. Dårlig kommunikasjon med ledere
  Har du sagt ja, eller din sjef sagt ja til at du skal delta i et prosjekt, er det viktig at vedkommende får full forståelse av hvor mye tid du trenger til dette. Du vil fort se at prosjektleder og din sjef vil prioritere din tid forskjellig.

Små og store prosjekter – på jobb og i fritid

- Alle jobber med prosjekter hver dag; i ingeniørbedriften, som selgere, entreprenører, eller i idrettslaget. Felles for alle er at vi har vært involvert i små og store prosjekter, og flere av oss uten å tenke på det som et prosjekt, sier Petter Bakken.

- Mange har vært i gode prosjekter hvor alt har fungert, men dessverre er det kanskje prosjektene som går galt du husker best.

Les mer og meld deg på Virtuelt: ABC i prosjektledelse

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Publisert: Sist oppdatert: