Gå til innhold
2018

Skuffende at helsedata ikke blir lagt under sikkerhetsloven

- Endringene i IKT-risikobildet må få konsekvenser for hvordan myndighetene håndterer IKT-sikkerhet. NITO har siden 2016 bedt om at ikt-infrastrukturen i helsevesenet underlegges sikkerhetsloven. Det er skuffende at et representantforslag i helsekomiteen for å få til dette ble avvist i Stortinget denne uka, sier Trond Markussen, president i NITO.

NITOs medlemmer har hatt en sterk faglig bekymring for hvilke konsekvenser outsourcingen fra HSØ-RHF medfører for pasientsikkerheten og helseberedskapen. Forslagsstillerne SV og SP mener at IKT-skandalen i Helse Sør-Øst har vist at lovverk og departementets praksis ikke sikrer helseopplysningene til Norges befolkning godt nok, og at dette utgjør en fare for rikets sikkerhet. De ber derfor om at regjeringen definere IKT-infrastrukturen i helseforetakene inn under krav i sikkerhetsloven om skjermingsverdig informasjon.

- Vi argumenterte på høringen for at dette gjennomføres. En viktig forutsetning for at sikkerhetsloven fungerer som den skal, er at den sektormyndighetene og fagdepartementene ikke fraskriver seg ansvar. NITO opplever at den sittende regjeringen ikke har fulgt opp det nasjonale ansvaret slik man kunne forventet. I stedet har man gjennom flere uttalelser bidratt til å skape uklarhet, sier Markussen.

Utredes videre

NITO ble lyttet til av komiteens mindretall, og det vises i innstillingen bl.a. til at «Eksperter fra NITO, El- og IT-forbundet, Fagforbundet og Legeforeningen har levert høringssvar og er uenige med flertallet og mener forslaget kan gjennomføres». Komiteens medlemmer fra regjeringspartiene viser til at helseministeren har satt i gang et arbeid for å utrede konsekvensen av ny sikkerhetslov, og at man vil vente på denne utredning før man vurderer organisering av IKT-infrastrukturen under sikkerhetsloven.

- IKT-skandalen i Helse Sør-Øst viser at det er behov for tydeligere lovverk, slik at det ikke oppstår situasjoner med store uklarheter om IKT-sikkerhet. Det har kostet helseforetaket dyrt, pengene har rent ut mens man har utsatt outsoursingen og utredet hvordan man skal komme ut av situasjonen, sier Markussen.

 

Publisert: Sist oppdatert: