Gå til innhold
Foreningen av nordiske ingeniører, ANE, og nettverket av nordiske tekniske universiteter og ingeniørfag, NORDTEK, har inngått en samarbeidsavtale
2018

Nordisk samarbeid for å styrke teknologisk kompetanse

Foreningen av nordiske ingeniører, ANE, og nettverket av nordiske tekniske universiteter og ingeniørfag, NORDTEK, har inngått en samarbeidsavtale. Formålet er modernisering av teknologiske utdanninger for å sikre tilgang på gode kandidater i STEM-fagene og muligheter for livslang læring for de som allerede er i arbeidslivet.

- Ved å samarbeide kan vi møte utfordringene i det moderne samfunnet. Innovasjon, som vil være viktig for Norden, vil også ha et løft hvis tilgangen på oppdatert teknisk kompetanse og digitale ferdigheter er sikre. Vi må bygge et solid samarbeid med næringer for å sikre samsvar mellom kompetansebehov og -tilførsel, sier Trond Markussen, president for ANE.

Den nye generasjonen er kjernen i dette samarbeidet, studenters nettverk i begge organisasjoner gir uvurderlige bidrag til modernisering av utdanningssystemet og tilpasning til behovene til nye arbeidskompetanser.

Styrker båndene mellom utdanningene og yrkesorganisasjonene

- Som Bertrand Russel uttalte, er det eneste som vil redde menneskeheten samarbeid. Jeg er glad for at både våre organisasjoner deler de samme målene for å fremme nordisk ingeniørutdanning og ingeniørprofesjonen.

- Dette samarbeidet styrker båndene mellom høyere utdanningsinstitusjoner og profesjonelle organisasjoner, og med baltiske tekniske universiteter som deltar i nettverket kan jeg forsikre meg om at Norden-Baltikum har alle muligheter til å bli den digitale frontrunner i verden, understreker Riitta Keiski, president av NORDTEK.

Samarbeidsavtalen ble signert på den årlige NORDTEK-konferansen, som fant sted den 8. juni i Riga.

NORDTEK er et nettverk av rektorer og dekaner fra de tekniske universitetene i de fem nordiske landene. Medlemmene representerer 27 universiteter og mer enn 120.000 studenter, lærere og forskere.
Mer om NORDTEK
ANE representerer over 340.000 ingeniører i Norden. Medlemskapsorganisasjonene er Sveriges Ingenjörer, Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – NITO, og den islandske sammenslutningen av ingeniører, VFÍ.
Mer om ANE
Publisert: Sist oppdatert: