Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Kilometergodtgjørelsen redusert
2018

Kilometergodtgjørelsen redusert

Mandag ble kjennelsen i tvistebehandlingen om reiseregulativet offentliggjort. Reiseregulativet gjelder for statsansatte, men det legges ofte til grunn også for arbeidstakere i andre deler av arbeidslivet.

Hovedsammenslutningene i staten gikk på nyåret til brudd i forhandlingene, og en særskilt nemnd har behandlet tvisten. Kjennelsen derfra betyr at kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil reduseres fra kr 4,10 pr kilometer til kr 3,90. Satsen for bruk utover 10.000 km årlig økes fra kr 3,45 til kr 3,90. Den særskilte satsen for el-bil fjernes, slik at all bruk av egen bil nå kompenseres med kr 3,90 pr kilometer.

Reiseavtaler i og utenfor Norge (ekstern lenke)

Kan ikke pålegges å bruke egen bil

Det er viktig å legge merke til at nemnda presiserer at ingen kan pålegges å bruke egen bil, med mindre dette er avtalt. Bruk av taxi eller leiebil bør derfor vurderes som alternativ til bruk av egen bil.

Døgnsatsen for kost pr døgn økes fra kr 733 til kr 754 på reiser innenlands. For reiser i utlandet legges en ny beregningsmåte til grunn. Et britisk firma med navn ECA (Employment Conditions Abroad International LTD) beregner kostnader for ulike land årlig. Disse satsene legges til grunn, med et påslag på 15 prosent.

Hovedsammenslutningen i staten hadde krav om å likebehandle arbeidstid ved reiser innenlands og utenlands. Dette har ikke nemnda imøtekommet, så fortsatt er det et kunstig skille ved at reisetid på reiser i utlandet og reiser i Norge beregnes forskjellig.

Sammenholdt med at det er innført delvis beskatning av kost- og reisegodtgjøring må vi konstatere at kompensasjonen for reiser er svekket. NITO vil imidlertid fortsette arbeidet med å få hevet satsene, blant annet ved å dokumentere hvilke faktiske kostnader som er forbundet med det å reise i jobben.

Temaside tjenestereiser

Publisert: Sist oppdatert: