Gå til innhold
Enighet i Spekter på lerret foran sparegris Foto: GettyImages
2018

Lønnsoppgjøret: Enighet i Spekter-området

Alle områder i Spekter er nå i havn med sine lokale lønnsoppgjør og B-delsoverenskomster. I helgen undertegnet SAN , som NITO forhandler gjennom, avtalen som avslutter hovedtariffoppgjøret 2018. Resultatene i den enkelte virksomhet formidles av NITOs lokale tillitsvalgte.

Lønnsoppgjørene i Spekter-områdetLønnsoppgjøret i Spekter går i tre faser – først en sentral del hvor generelle bestemmelser og spillereglene forhandles, så lokale oppgjør der lønn forhandles, før de sentrale partene til slutt lukker oppgjøret.

Dette avtales sentralt

Den første delen av oppgjøret, overenskomstens del A, var ferdig 10. april. A-delen inneholder stort sett prosedyrer for hvordan forhandlingene skal skje lokalt, samt bestemmelser om lønn ved sykdom og svangerskap, gruppelivsforsikring, prøvetid og oppsigelse, AFP og avtalefestet ferie.

Dette avtales lokalt

Lønnsbestemmelser og øvrig materielt innhold forhandles lokalt. Dette gjelder både tekst (overenskomstens del B), økonomisk ramme og føringer for fordeling av potten.

 

Resultatet i Spekter tradisjonell

De lokale resultatene i virksomheter knyttet til avtaleområdet Spekter tradisjonell (de fleste Spekter-virksomheter utenom helseforetakene) har en forankring rundt frontfaget – som i år ble beregnet til 2,8 %.

Resultatene som helhet spenner fra noe under frontfagsrammen til en del over, noen som har sammenheng med bedriftenes økonomi. Flere virksomheter avtaler kun kriterier for lønnsutvikling/fordeling og har ikke forhandlet fram noen ramme for oppgjøret. Dette har erfaringsmessig vært lønnsomt for våre grupper.

Resultatet i Spekter Helse

- Vi har hatt langt flere utfordringer innenfor område 10 og 13 som omfatter sykehusene. Et godt sentralt sykepleieroppgjør, med prioritering av minstelønnsstiger og fravær av lokale forhandlinger, utfordrer både Spekters forhandlingsmodell og det økonomiske mulighetsrommet.
Brynhild Asperud, leder av NITO Spekter

Resultatene som helhet ligger rundt frontfagsrammen. På et fåtall av sykehusene har vi fått minstelønnsstiger som samsvarer noenlunde med sykepleierne.

Samtidig er stigen bare en indikasjon på lønnsnivå. Vi har ved en rekke av sykehusene fått til bedre løsninger på andre områder som for eksempel ubekvemstillegg, andre stigetrinn og lokale tillegg.

Tariffnytt Spekter

Takk til de lokale forhandlingsutvalgene

- Jeg vil takke de lokale forhandlingsutvalgene som har utført en stor jobb i forbindelse med vårens oppgjør. De har tatt et helhetlig ansvar for sine lokale medlemmer, både de som avlønnes etter stige og de som er direkte plassert, sier Asperud.

Be om lønnssamtale

Medlemmer som ikke har hatt en lønnssamtale i år, bør be om det. De bør også aktivt benytte de mulighetene som finnes i forhandlingsmodellen og ta opp lønnsspørsmål ved endring av stilling og ansettelse.

Gode råd til lønnssamtalen

10 ting å huske på i lønnssamtalen: 

  • Har du krav på lønnssamtale? Ta initiativ selv
  • Har den du forhandler med myndighet til å gi deg høyere lønn?
  • Hva er du verd for arbeidsgiver? Forbered tanker rundt dette
  • Hvordan er markedet for arbeidstakere med din kompetanse?
  • Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?
  • Hvordan er bedriftens lønnsomhet?
  • Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som er aktuelt å diskutere?
  • Har det vært endringer i stillingen siden sist lønnssamtale?
  • Dokumentér
  • Hold deg til fakta

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: