Gå til innhold
Illustrasjonsfoto miljøhovedstad Oslo Rådhus
2018

NITO Oslo og Akershus er med på laget til Oslo som miljøhovedstad 2019

NITO Oslo og Akershus har blitt offisiell samarbeidspartner til Oslo kommune i 2019 som miljøhovedstad. Lokalavdelingen legger opp til et bredt og ambisiøst program for å spre kunnskap og engasjement rundt teknologi, klima, miljø og ingeniøryrket.

Oslo kommune har invitert byens næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å bidra. Som samarbeidspartner i miljøhovedstadsåret skal NITO Oslo Akershus bidra med aktiviteter i 2019 som blir en del av det offisielle programmet til miljøhovedstaden. Dette er en spennende anledning for NITO å synliggjøre nettopp ingeniørenes og teknologenes rolle i det grønne skiftet, og inspirere Oslos borgere, næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer.

- Det er gledelig å se et så stort miljøengasjement blant NITOs medlemmer og tillitsvalgte. Vi ingeniører har en viktig rolle og ansvar å bidra til grønn verdiskaping og omstillingen til et mer bærekraftig samfunn,  sier NITOs president Trond Markussen.

Grønn mobilitet og familiedag på teknisk museum

Avdelingen har store planer for å være med å markere Oslo som miljøhovedstad 2019 og spre kunnskap og informasjon til Oslos innbyggere. Det planlegges blant annet en temadag om grønn mobilitet, og en familiedag på teknisk museum for å spre kunnskap om miljø- og klimaspørsmål. Arrangementene er til for Oslos innbyggere og vil være en del av Oslo kommunes offisielle program. «Dette er en kjempefin anledning til å fremme ingeniørens rolle i det grønne skiftet og spre kunnskap om klima og miljø blant Oslos innbyggere» sier leder av fagutvalget for miljø og klima i NITO Oslo og Akershus Helge Klevengen.

Oslo går foran

"Siden 2010 har EU-kommisjonen årlig utnevnt en by til å gå i tet som en grønn rollemodell for andre byer. Denne tittelen er en viktig anerkjennelse over hva Oslo by har bidratt til. For å få denne gjeve tittelen har byene som har Oslo blitt vurdert ut ifra blant annet klimapolitikk, grønn innovasjon, kollektivtransport og friluftsliv. Som miljøhovedstad skal Oslo synliggjøre byens rolle i det grønne skiftet". (Sitat Oslo kommune).

Publisert: Sist oppdatert: