Gå til innhold
Norge på langs. Illustrasjonsfoto.
2018

Nye fylkeskommuner: 4000 rammes av lite kjent stortingsvedtak

Hvilke oppgaver skal de nye fylkeskommunene ha? Regionreformen skaper stor usikkerhet. Flere lurer på hvor og hvordan jobben deres blir fra 2020.

Regjeringens ekspertutvalg for regionreformen vil legge flere oppgaver til de nye fylkeskommunene som er vedtatt opprettet fra 2020. De vil ha større og sterkere regionale enheter som kan ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i sin region.

Siw TyldumNITO følger arbeidet tett. - Det er tydelig at det blir store endringer for mange NITO-medlemmer, særlig i staten, sier Siw Tyldum (bildet), leder for NITO Stat.

- I fjor vedtok Stortinget, uten å vurdere konsekvensene, at de nye fylkene skal ta over oppgavene på fylkesvegene som i dag ivaretas av Statens vegvesen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utredet konsekvensene og levert en rapport. 

- Denne konkluderer med at overføringen kan ha «stor risiko for langsiktige negative virkninger med økte kostnader, kompetansetap og redusert kvalitet i oppgaveløsningen». I tillegg er det risiko for dårligere trafikksikkerhet. Vi er også bekymret over at dette er en lite kjent problemstilling, sier Tyldum.

Rapport fra Statens vegvesen: Fra sams og samling konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon

Stor usikkerhet 

Vedtaket har skapt stor usikkerhet blant de ansatte som ikke vet hvor jobben deres blir fra 2020. - Vi er bekymret for hva en oppsplitting av fagmiljøene vil gjøre med kompetansen, både i fylkeskommunene og for Statens vegvesens arbeid med riksvegene, sier Tyldum.

- Usikkerheten gjør at stadig flere ikke tar sjansen på å fortsette i jobbene sine, men går over til andre jobber/virksomheter. Resultatet kan bli at Statens vegvesen i framtida ikke vil ha tilstrekkelig kompetanse til å løse sine oppgaver, sier hun.

- Tilsvarende situasjon har ansatte i Kystverket og hos Fylkesmennene, som også rammes hardt av samme reform, understreker Tyldum.

- Det er også et ekspertutvalg som har utredet andre oppgaver som kan overføres til de nye fylkene. Beslutningene fra dette arbeidet vil berøre flere NITO-medlemmer, men vi vet foreløpig ikke hvem, eller hvilke virksomheter som vil bli berørt.

Viktig å ivareta medlemmene

- Det blir viktig å sikre medlemmer og tillitsvalgte bistand, og se til at endringer som måtte bli vedtatt skjer på en måte som ivaretar NITOs medlemmer på en god måte. Vi følger utvikling nøye og gir nødvendige innspill, avslutter Tyldum.

Regjeringen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene 

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: