Gå til innhold
Mennesker som aktuelle kandidater til styrer og råd. Illustrasjonsfoto: Tom Haga
2018

Valg i NITO: Kom med forslag på kandidater

Valgkomiteen ber om forslag på kandidater i råd og komiteer. Selve valget foregår på NITO Kongressen 26.-28. oktober.

NITOs valgkomite ber om forslag på kandidater til:

Disse er viktige for NITO. Det er flott om det kan meldes inn kandidater med god kjennskap til NITO.

Avdelingene må gjerne komme med forslag. Er det noen tillitsvalgte som eksempelvis har gått ut av avdelingsstyrene eller lignende, som kan foreslås til valgkomiteen?

Valgkomiteen imøteser forslag til kandidater.

Forslag på kandidater .  

Legg ved CV på kandidaten.
Cv-mal for valg og tillitsverv NITO

Veiledning for nominasjons- og valgkomiteen

Valgkomiteens sammensetning:

Morten F. Hanssen, , NITO Troms, 90923397
Kjell Ola Aamodt, , NITO Hedmark, 92417480
Tore Amund Fredriksen, , NITO Telemark, 95841395
Tom Rian, , NITO Møre og Romsdal, 95869146
Anette Vevle Øvreås, , NITO Hordaland, 92448210
Advokat Erlend Aarsand, sekretær for NITOs valgkomite: , 40281018

Kontaktperson for de ulike avdelingene:

Valgkomiteen har fordelt NITOs avdelinger slik:
Morten F. Hanssen: Svalbard, Finnmark, Troms og Nordland
Kjell Ola Aamodt: Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland
Tore Amund Fredriksen: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud
Tom Rian: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Anette Vevle Øvreås: Sogn og Fjordane, Hordaland, Nord-Rogaland og Sunnhordland samt Rogaland

NITO Kongressen

Les mer om NITOs valgkomite

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv

Nyt en kaffekopp i ferien. Illustrasjonsfoto: Gettyimages

Nyt en velfortjent ferie!

- Ferien står for døra og jeg håper alle arbeidsgivere har respekt for at deres medarbeidere skal...


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: