Gå til innhold
2018

– Uten tillit til de ansatte blir jeg en propp i systemet

Inger Elin Aftret er ikke i tvil: Teamleder Hanne Cecilie Høgmos lederfilosofi gjør henne mer motivert for jobben i Sarpsborg kommune. Hun passer godt inn blant dem som driver med "gi-slipp"-ledelse, mener Erik Devold, leder for NITOs kompetansesenter.

Dette fordrer ledere som kjenner sine medarbeideres faglige og personlige egenskaper godt.

- Som leder får Hanne frem de gode sidene ved sine medarbeidere, og hun gir kred til dem som fortjener det. Hun er flink til å se den enkelte. Alle har ønsker om hvilke typer de har lyst til å jobbe med, og da tar hun hensyn til det. Jeg har for eksempel jobbet mye med innbyggerkveldene vi arrangerer og dialogmøter vi har med byggenæringen, sier Aftret, som er rådgiver i kommunens enhet for byggesak, landbruk og kart og jobber spesielt med tilsyn av byggeplasser.

Hun legger til:

- Hanne er veldig dyktig på de overordnede tingene - hun trekker i tråder og får ting til å skje. Hun praktiserer frihet under ansvar. De ansatte får strukturere hverdagen sin selv - jeg kan styre min arbeidsdag selv så lenge jeg gjør jobben. Til gjengjeld blir vi målt på ulike kriterier, for eksempel hvorvidt vi overholder fastsatte arbeidsplaner, sier hun.

 "Gi-slipp-ledelse" er i vinden

Mindre kontroll av ansatte er en trend, ifølge Erik Devold, leder for NITOs kompetansesenter.

 - Generelt sett er det å ha gode relasjoner til sine medarbeidere det beste grunnlaget for å lede. Det gjelder både profesjonelt og mellommenneskelig. Temaer som er i vinden nå er relasjonsledelse, tillitsbasert ledelse og "gi-slipp-ledelse", sier Devold.

- Hva kommer det av?

- Trenden henger nok sammen med samfunnsutviklingen, der medarbeidere langt på vei er selvgående og kan ønske stort handlingsrom når det gjelder hvordan oppgaver skal løses. Dette fordrer ledere som kjenner sine medarbeideres faglige og personlige egenskaper godt, og som kan lede både ut fra individuelle behov hos ansatte og strategiske prioriteringer, sier han.

Dette betyr at ledere blir stilt overfor ulike krav og forventninger.

- Ledelse i dag - med høy endringstakt og kompetente medarbeidere - stiller store krav til at man som leder også kjenner sine egne sterke og svake sider. Uansett om man har personal- eller fagansvar vil mange oppgaver måtte løses på tvers av fagdisipliner og andre strukturer. Prosjektlederrollen blir derfor viktig uansett hvilken lederrolle man i utgangspunktet har. Gode relasjoner kan man ha selv om man er uenige om faglige spørsmål eller i personalmessige saker, hvis utgangspunktet er at du som leder kjenner dine egne reaksjonsmønstre og hvordan dine medarbeidere trenger oppfølging, sier lederen av NITOs kompetansesenter.

Fremmer eufori

Teamleder Hanne Cecilie Høgmo sier at frihet under ansvar er det som fungerer desidert best.

 - Jeg leder en avdeling med 18 kompetente medarbeidere og kan ikke være en ekspert for alle dem. Det handler mer om å legge til rette for dem og motivere dem. Når det gjelder Inger, var bransjekveldene hennes initiativ og idé, og hun har hatt stålkontroll over dem. Det fungerer rett og slett bedre når jeg gir henne et mandat i stedet for at hun skal vente på meg og mine beslutninger - da blir jeg bare en propp i systemet. Det samme gjelder innbyggerkvelden vi nylig hadde. Da fylte vi bystyresalen og det hele fungerte så godt når Inger holdt i det at jeg ble euforisk, sier hun.

I en fersk omnibus-undersøkelse som NITO har gjennomført blant medlemmene kommer det frem at nettopp dette er det som i størst grad motiverer ledere: Å motivere egne ansatte til å gjøre en god jobb og dermed lykkes med oppgaver sammen i en avdeling eller i et team.

- Den største motivasjonsfaktoren som NITOs medlemmer oppgir, er å se medarbeidere vokse og mestre i jobben. Å se at teamet man har fag- eller personalansvar for samarbeider og presterer godt på tvers, går også igjen i undersøkelsen, sier Erik Devold, seksjonssjef ved NITOs kompetansesenter i Oslo.

Tror på tillit

 Hanne Cecilie Høgmo kjenner seg igjen i dette.

 - Det er morsomt å se at dette fungerer så godt, sier Høgmo.

 - Hvorfor fungerer det så godt?

 - Jeg liker det strategiske og overordnede, mens Inger er en nøkkelperson i det daglige. Det hadde ikke fungert så godt uten henne. Nøkkelordet er tillit - tillit til de ansatte er nødvendig for å få hjulene til å gå rundt.

 - Så du driver ikke med detaljkontroll?

 - Detaljkontroll? Nei, her er det mer Inger som driver med detaljkontroll. Hun er perfeksjonist og har full kontroll, sier Høgmo.

 - Du kan kanskje si at vi utfyller hverandre. Jeg synes det er motiverende å ha det slik, for god ledelse virker motiverende. God ledelse er alfa og omega - å ha en god og engasjerende leder er noe som smitter over på alle ansatte. Selv om alt ikke går på skinner til enhver tid, er nettopp dette en viktig grunn til at man har lyst til å jobbe her, sier Aftret, som nå er Høgmos stedfortreder når hun ikke er på jobb.

Publisert: Sist oppdatert: