Gå til innhold
2018

Erna Solberg til NITO Kongressen

I morgen bygges nå: FNs bærekraftsmål og ingeniørenes rolle i å oppfylle målene står på agendaen når statsminister Erna Solberg gjester NITOs kongress 26. oktober.

Statsminister Erna Solberg er blant dem som gjester NITO Kongressen 2018. Foto: Colourbox

«Bærekraft» er det overordnede temaet på NITO Kongressen. Statsministeren vil sammen med NITOs president Trond Markussen og direktør for FNs kontor for prosjekttjenester, Grete Faremo, diskutere utfordringer og muligheter og hvordan arbeidslivet og innovasjoner kan bidra til en bedre verden.

Målet er å utrydde fattigdom, redusere ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030.

NITO Kongressen 2018

- Uten ingeniørene og teknologene kommer vi ikke langt i å nå bærekraftsmålene, som også mange norske bedrifter har forpliktet seg til. Det dreier seg blant annet om rent vann og ren energi for alle, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og ansvarlig forbruk og produksjon, forteller Markussen.

Former veien videre: I morgen bygges nå

- Som landets femte største fagorganisasjon og den største for ingeniører og teknologer har vi et ansvar for å bidra til et bærekraftig samfunn i årene framover, sier han.

- Når vi møtes på kongressen i oktober skal 100 representanter fra lokalavdelingene diskutere og beslutte veien videre for organisasjonen. Da blir det avgjørende å prioritere sakene og politikkområdene som har størst betydning for medlemmene og for samfunnsutviklingen.

- Mottoet er: «I morgen bygges nå». Vi har med andre ord ingen tid å miste.

Nedgang endres til oppgang – men trenger flere ingeniørarbeidsplasser

NITO Kongressen skjer hvert tredje år. - Ved forrige kongress var det oljekrise og stigende arbeidsledighet som satte sitt preg på diskusjonen. En fagorganisasjons viktigste oppgave er å bistå medlemmene når de har problemer på jobben.

- Når bedrifter nedbemanner og medlemmer står i fare for å miste jobben, skal vi være der. Jeg skal være forsiktig med å evaluere jobben vi har gjort, for det er kongressens oppgave, men jeg er glad for at tilbakemeldinger vi har fått de siste årene viser at ansatte og berørte tillitsvalgte har gjort en kjempejobb for medlemmene, sier Markussen.

Forut for kongressen i oktober 2018 er situasjonen en annen enn i 2015. Arbeidsledigheten er på vei ned. Men rundt 1000 av NITOs medlemmer har vært meldt arbeidsledig i mer enn ett år.

- At vi har langtidsledige medlemmer bekymrer oss veldig, og gjør at vi fortsatt må prioritere kampen mot ledigheten og jobbe for å skape flere ingeniørarbeidsplasser i Norge.

- Sett opp imot bærekraftsmålene skulle det være mer en nok å gjøre for ingeniørene framover, både nasjonalt og internasjonalt, sier Markussen.

Lønn, budsjett og valg av nytt hovedstyre

Sentralt på kongressen blir også diskusjonen om lønnspolitiske prinsipper, om organisasjonsutvikling og lovendringer, om kontingentstruktur og budsjettrammer. Strategiomr��der skal vedtas og nytt hovedstyre skal velges.

- Jeg ser fram til tre spennende dager når vi møtes på Fornebu, fra 26.-28. oktober, sier Markussen.

Alt om NITO Kongressen 2018

NITOs ulike politikkområder

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: