Gå til innhold
Mann, servere, NITO IKT fagnettverk
2018

IKT-nettverket i NITO påvirker på flere plan

IKT påvirker oss alle og NITO er på ballen for å bidra til at medlemmene lykkes. IKT- fagutvalget jobber på tvers av alle bransjer for å påvirke utviklingen. De er en svært viktig bidragsyter for NITOs IKT-politikk og i arbeidet med å utvikle nasjonal IKT-politikk i riktig retning.

IKT er i dag hjertet av de fleste virksomheters forretningsmodell. Som innbyggere bruker vi digitale plattformer til nær sagt alle formål og til alle døgnets tider. Dette kan være både effektivt og sårbart. IKT-sikkerhet blir derfor svært viktig. IKT-fagutvalget er opptatt av at teknologiutviklingen er til det beste for samfunnet. Hvordan dette kan gjøres er bakgrunnen for IKT-nettverkets møter med politikere og myndigheter.

IKT-sikkerhet

Leder av Fagutvalget i IKT-nettverket i NITO, Harald Stavn (bildet), kan fortelle at de har brukt mye tid på IKT-sikkerhet og å utarbeide underlag som er brukt i ulike sammenhenger. Fagutvalget har deltatt på flere høringer på Stortinget, blant annet om ny Sikkerhetslov og IKT Sikkerhetsmeldingen. De har også hatt møter med Direktoratet for eHelse, Digital21 (regjeringens utvalg for digitalisering av næringslivet) og gitt råd til NITOs tillitsvalgte i bedrifter som vurderer Outsourcing/Offshoring av ulike IT-systemer.

Redusere nasjonal sårbarhet

I innstilling til IKT-sikkerhetsmeldingen foreslo NITO flere tiltak for å redusere nasjonal sårbarhet og sikre nasjonal kontroll over kritisk IKT-infrastruktur. Fagutvalget har også gitt innspill til kontrollrutiner som bør iverksettes dersom utenlandske, eller tredjeparter skal drifte IT-systemer.

Bedre opplæring

Fagutvalget har også markert behovet for bedre opplæring om IKT-sikkerhet både innen ingeniørfagene og for toppledere. På lengre sikt bør dette være en del av fagplanene i utdanningsinstitusjonene, sier Stavn.

Bekjempe kriminalitet

IKT-kompetanse er alfa omega i mange sammenhenger. Dessverre er det ikke bare de gode kreftene som digitaliseres, det samme skjer på den kriminelle siden. NITO er derfor opptatt av at politiets IKT-kompetanse øker. IKT-nettverket har spilt inn at det er en ide å snu ting litt på hodet: å gjøre teknologier til politi, og ikke bare øke teknologikompetansen til politiet.

Dele kompetanse og skape interesse for faget

IKT-nettverket arrangerer møter i Oslo for å gi større forståelse og interesse for aktuelle IKT-temaer: Blockchain, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Offshoring m. fl. Det er også etablert lokale nettverk i noen av NITOs avdelinger som tar ansvar for å arrangere temamøter andre steder i landet.
Følg med i kurskalenderen for IKT arrangementer

Jobber for kompetanseutvikling

For ingeniørene betyr digitalisering at det må satses tungt på kompetanseutvikling. Mange arbeidsplasser vil forsvinne eller oppleve kraftige endringer, og nye vil komme. En undersøkelse NITO har gjennomført blant arbeidsgivere viser at 41 prosent av arbeidsgiverne mener behovet for ingeniører vil øke som følge av digitalisering, mens 53 prosent mener det vil være som nå.

Publisert: Sist oppdatert: