Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Jente som fikser robot
2018

Jenter i tech - hvorfor og hvordan?

Om vi ikke kjører full gass på å rekruttere flere jenter inn i teknologibransjen, vil både offentlig og private virksomheter gå glipp av mange kloke hoder, som kan ha andre ideer og andre innfallsvinkler enn de som tradisjonelt dominerer teknologiverden.

Av Isabelle Kristine Ringnes, gründer og foredragsholder, og Trond Markussen, president i NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Det begynner å bli lenge siden rekruttering av jenter til realfag/teknologiske fag kom på dagsorden. Det er liten tvil om at holdninger er endret og tiltak har virket. De medisinske fagene har klar overvekt av kvinnelige studenter, jenter som har toppkarakterer i både realfag og de andre fagene. Men på veien mot teknologistudiene hopper jentene av. Det er ikke fordi de «harde fagene» er for vanskelige, det er fordi de mangler rollemodeller og innsikt i hva de går glipp av.

Savner undervisning i teknologi

En undersøkelse fra NHO og KANTAR TNS viser at til tross for at jenter tror at det er en fordel å være god på teknologi i fremtiden, så er det kun 15 prosent av jentene som svarer at de har god oversikt over de ulike teknologiutdanningene. 75 prosent mener det burde vært mer undervisning i teknologi på skolen.

Vi vet at det er stor etterspørsel etter ingeniører og at den vil fortsette å øke. I følge en fersk rapport fra NHO vil digitalisering skape 30 000 nye jobber for ingeniører i løpet av de neste 20 årene. IT-bransjen skriker etter teknologer.

Skal Norge henge med i utviklingen er vi nødt til å ha de aller beste på laget.

Sannsynligheten for å finne de beste, er mye større om vi rekrutterer fra hele, ikke halve befolkningen. Kvinner utgjør også halvparten av forbrukerne, og står for mer enn 75 prosent av kjøpsbeslutninger gjennom kjøp og innflytelse. Så rent forretningsmessig er det smart at de som utvikler produktene identifiserer seg med og forstår dem som kjøper varene.

Til tross for at antall kvinnelige søkere til IT studier økte fra 22 prosent til 24,2 prosent i 2018, så har utviklingen de siste tyve årene vært treg- og i enkelte IT-studier sank faktisk kvinneandelen i år.

Mange gode initiativer

I løpet av de siste årene har det vært mange gode initiativ for å øke kvinneandelen i teknologistudier. På NTNU har de etablert Ada for å rekruttere flere jenter til teknologistudiene. Jenter og Teknologi har reist landet rundt flere år på rad for å fortelle jenter om mulighetene innenfor teknologi presentert av kvinnelige rollemodeller. TENK:Tech-nettverket for kvinner, ODA Nettverk, Girl Geek og IKT Norge har satt i gang flere initiativer som Girl Tech Fest og TENK Tech Camp for å inspirere unge jenter. Allikevel går utviklingen for sakte, og nå ønsker vi å dele noen tips fra egne erfaringer om hvordan å øke teknologiinteressen hos jenter- slik at flere kan benytte seg av dem.

Vi som skriver dette er forøvrig et underlig par. Gründer, kvinne, i tjueåra, med mange års erfaring fra utlandet. IT-ingeniør, mann, i femtiåra, opprinnelig fra Sortland. Men vi har noe felles og det er at vi er sikre på at ulike folk sammen skaper bra ting. Derfor jobber vi for å motivere flere jenter til å velge teknologi. Isabelle gjennom nettverk og motivasjonsarbeid, gjennom å treffe unge jenter og vise dem hvor mye kult de kan være med på å utvikle og bestemme hvis de blir mer nysgjerrige på teknologi. Trond gjennom politisk påvirkningsarbeid, samarbeid med arbeidsgiverforeninger, gjennom å vri mannsdominerte NITO i en annen retning.

Her er våre råd

• Start tidlig. Interessene utvikles som regel før de begynner på ungdomsskolen.

• Rollemodeller. Rollemodeller er et utrolig undervurdert virkemiddel for å få jenter interessert i teknologi- derav uttrykket "You cannot be, what you cannot see". "Jenter og teknologi", et initiativ som i stor grad bruker rollemodeller for å inspirere jenter, har blitt arrangert på Universitetet i Agder siden 2003. Vis frem rollemodeller som beviser at teknologi er for alle, og vær med å drepe stereotypien om at teknologer kun sitter i mørke kjellere på tørre kontor.

• Jentegrupper. Selv om en ung jente er interessert i data, så er det sjeldent at hun vil gjøre det alene. Jentene tenderer til å foretrekke å jobbe i grupper med andre jenter, der samarbeid fremfor konkurranse er i fokus. Verktøyene de bruker bør være relevante og spennende for dem.

• Reduser frykt-faktoren. Harvey Mudd, et universitet i USA, er kjent for å ha knekt koden når det gjelder å rekruttere jenter inn i teknologi. Over halvparten av IT-studenter er kvinner, sammenlignet med 16 prosent i resten av landet. Skolen har gjort en rekke initiativ, deriblant å endre navnet på og strukturen i fagene- og sørget for å fokusere på å redusere "frykt-faktoren" knyttet til programmering ved å vise hvor gøy, spennende og relevant programmering er for alle yrker.

• Presenter det større bilde. Vis jentene hva teknologi vil bety i fremtiden, og hvilken positive påvirkning de kan ha på mennesker nasjonalt og globalt. Vis jentene hvordan teknologi kan anvendes til å bygge apper, produkter og skape ting av betydning. Teknologi som skaper en grønnere fremtid eller et samfunn som tar vare på de eldre.

Innlegget er opprinnelig publisert i Adresseavisen 16. august 2018.

Publisert: Sist oppdatert: