Gå til innhold
Fra venstre Nina sandberg, Astrid Birgitte Eggen, Trond Markussen og Ingeborg Laukvik.
2018

Kompetansebehov: Vi må komme fra prat til handling

- Ja, vi tar vare på gullet gjennom systematiske kompetanseplaner. Dette er nødvendig dersom vi skal nå målene vi har satt for virksomheten, knyttet til omsetning, HMS-arbeid osv, sa Eirin Vige Fidje, HR-leder, REC Solar Norway.

Etter- og videreutdanning er viktig for NITO og medlemmene, og derfor ble temaet satt på dagsorden på et av våre møter under Arendalsuka.

Hvordan lykkes med kompetanseutvikling i arbeidslivet? Er Norge forberedt på et mer omskiftelig arbeidsmarked hvor det stilles stadig nye krav til kompetanse, var utgangsspørsmålene for seminaret.

NITOs president Trond Markussen er utålmodig, og mente at det er på høy tid at vi kommer fra prat til handling.

- Flere undersøkelser viser at bedrifter mangler kompetanse. Og flertallet oppgir at de først og fremst ønsker å løse dette gjennom kompetansepåfyll hos egne ansatte. Mange gjør mye bra, men vi må få det i system, slik at både bedrifter og arbeidstakere har økonomiske muligheter til å gjennomføre kompetanseheving, forteller Markussen. 

Systematisk kartlegging

To bedrifter som har tatt kompetanseheving i bedriften på alvor er REC Solar Norway og Hernis Scan Systems AS. Begge bedriftene har på hver sin måte systematisk gått gjennom bedriftens kompetansebehov og kartlagt ansattes kompetanse.

Resultatet er at flere får etter- og videreutdanning. Både uformelt i form av veiledning og kurs, og gjennom formell utdanning på fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner.

- Vi har satt opp systematiske planer for kompetanse. Hver medarbeider har gjennomført en selvevaluering. Vi har også gjort en kalibrering; noen tror de kan mer enn de kan og andre tror de kan mindre. Dette har vært viktig for å sette inn riktige tiltak, sa Svein Haglund, direktør, Hernis Scan Systems AS.

Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning, Universitetet i Agder, var glad for å høre disse gode eksemplene.

- Dette viser at vår satsing på samarbeid med næringslivet gir resultater. Vi jobber tett med lokalt næringsliv for å utforme etter- og videreutdanningstilbud som dekket behovet i arbeidslivet. Den største utfordringen er finansieringen av høyere utdanning og lovverket vi styrer etter. Det er ikke tilpasset en virkelighet der vi ønsker livslang læring, sa Eggen.

- Det går for tregt

Panelet besto for øvrig av Trond Markussen, president i NITO, Ingeborg Laukvik, seniorrådgiver i NHO og Nina Sandberg, stortingsrepresentant (Ap) i, utdannings- og forskningskomiteen.

Roy Steffensen, stortingsrepresentant (Frp) i utdannings- og forskningskomiteen måtte melde avbud grunnet sykdom. Det var ingen uenighet om at det er behov for en reform.

- Utfordringen er ikke om vi skal ha en reform, men hvordan den skal utformes. Utdanningsinstitusjonene må rigges for kortere, tilpassede utdanningsløp. Vi trenger en helhetlig reform med delt ansvar. Vi må gå gjennom finansiering og tilpasse utdanningsinstitusjonen. Det går litt tregt det regjeringen er i gang med, konstaterte Nina Sandberg.

Mens Arbeiderpartiet ønsker en lovfestet rett til kompetansepåfyll, er NHO litt skeptiske til en slik rettighet.

- Det er ikke sikkert en lovfestet rett er veien å gå. Uansett må det gjøres grep. Jeg tror vi må stimulere etterspørselen. Tilbudene må utvikles mer. Det er mangel på tilbud sett opp mot behovet i arbeidslivet, som vi ser gjennom kartlegging. Finansieringen er åpenbart også en utfordring, sa Ingeborg Laukvik.

Trond Markussen påpekte betydningen av å tilpasse en modell slik at også små bedrifter kan prioritere kompetanseheving.

- De store konsernene kan lage egne akademier, de klarer dette på egenhånd. Det er i de små og mellomstore bedriftene at det er vanskeligst å prioritere utdanning, fortalte Markussen.

 

Publisert: Sist oppdatert: