Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Realfagsundervisning (Foto: Gettyimages)
2018

Er du god i idrett, får du pokal. Er du god i matte, får du is.

Solbergs regjering har sagt at den ikke vil videreføre realfagsatsingen fra 2019. Det går ikke. Vi kan ikke gi oss nå. Vi må gå fra en prosjektbasert ­satsing til en mer enhetlig rekruttering til ­ingeniørfagene.

Av Trond Markussen, president i NITO

Da klasse 2c på Hosle skole i Bærum nylig vant en nasjonal mattekonkurranse, bestemte skolen seg for å premiere elevene med hver sin is. Samtidig er skolens korridorer fulle av store og små pokaler for elevenes idrettsprestasjoner.

Hva kommuniserer vi egentlig til elevene våre når idrettsstjernene heies frem og hedres, mens mattestjernene avspises med en liten is og ikke engang en notis i lokalavisen?

Realfag og teknologi er viktig for Norge

Realfag- og kunnskap om teknologi er viktig for å fornye Norge. Skal vi ­lykkes med å bevare velstanden vår, må vi inspirere elevene til å oppleve glede og nysgjerrighet ved realfagene. Det må skje fra første klasse - ja, aller helst fra barnehagen.

Bruker vi realfagsbarometeret i 2017 som sannhetsvitne, har vi mislykkes. Andelen som velger realfag på videregående skole synker, og spesielt jentene glimrer med sitt fravær.

Dette har en ytterligere negativ effekt på valg av studier og yrke. Ingeniørfaget er et godt eksempel. Her er resultatene mildt sagt nedslående. Av søkerne på ingeniørstudier i år, var kun 17,6 prosent jenter. Dette er det laveste nivået på mange år.

Mangler kompetanse

NHOs kompetansebarometer for 2017 bekrefter realfagsproblemet. Nesten halvparten av respondentene sier at de mangler kompetanse innen ingeniør- og tekniske fag. Også offentlig sektor oppgir å ha store utfordringer med å rekruttere disse yrkesgruppene.

Flere tiår med realfagsstrategier har ikke skapt flere realfagspirer. Selv om strategiene ikke har klart å skape nevneverdige resultater, er ikke svaret å kutte ut det eneste virkemiddelet vi har. Men i stedet for å gjøre mer av det samme, bør vi se på hva vi kan gjøre annerledes for faktisk å løfte realfagene.

Erna Solberg (H) har sagt at noe av det hun liker best med jobben sin, er at hun får prøve nye ting. Hun snakker med roboter og tester ut TV-spillet Fortnite. Kanskje hun, i likhet med svært mange andre, lærer best nettopp ved å gjøre?

Hvordan vi lærer og motiveres, ­varierer fra person til person. Det å gjøre ting for å lære, får liten oppmerksomhet i skolen. En mer praktisk og utforskende undervisning kan inspirere flere til finne gleden i å analysere og teste.

Vekk interessen tidlig

Det er få som i sine tidlige skoleår vet hva de skal bli. Enda færre har et realistisk bilde av yrkeslivet. Kanskje kunne vi vekke interessen for realfagene hos flere ved å vise hvordan nettopp teknologi og realfag kan løse de store utfordringene innen både helse og klima?

Skal vi hevde oss i fremtidens teknologiske verdensøkonomi, må vi dyrke frem mange nok realfagsspirer. Land som Danmark og Nederland har gått grundig til verks for å forene utdanningssektoren med næringslivet og politikerne. Et tett samarbeid mellom utdanning, arbeidsliv og politikk må til for å sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse for å hevde oss innenfor IKT, bioteknologi og nano­teknologi.

Hvis vi ikke gjør noe, vil vi ikke klare å skape det bærekraftige velferdssam­funnet vi alle ønsker å gi våre barn og barnebarn. Nå gikk det bra for elevene i 2c på Hosle skole. En driftig mor ­utfordret statsministeren til å gi en liten oppmerksomhet til elevene. Erna Solberg var ikke dårligere enn at hun sendte en ettminutts videohilsen til elevene.

Slutt for realfagssatsingen

Solbergs regjering har samtidig sagt at den ikke vil videreføre realfagsatsingen fra 2019. Det går ikke. Vi kan ikke gi oss nå. Vi må gå fra en prosjektbasert ­satsing til en mer enhetlig rekruttering til ­ingeniørfagene.

Vi trenger en felles strategi for å ­lykkes med dette, på samme måte som at samarbeidet mellom en engasjert mor og en engasjert statsminister lykkes i å gi realfagsspirene i 2c litt velfortjent heder.

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende 31. august 2018

Publisert: Sist oppdatert: