Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Mobil på skolen: NITO ønsker mer digital opplæring i skolen
2018

Mobilbruk i skolen: Mer om digitale kjøreregler, forbud er ikke svaret

I kjølvannet av Frankrikes forbud mot mobiltelefon i skolen, har det oppstått en interessant debatt om dette også bør innføres i Norge. Klassekampen har tatt til orde for å totalforby bruk av mobiltelefon, nettbrett o.l. i norske skoler etter modell av et slikt forbud i Frankrike.

Av Trond Markussen, president i NITO

Dette har blitt en diskusjon om hvorvidt mobilen skal ligge på pulten eller ikke. Det er ingen tvil om at en tilgjengelig mobil gjennom hele skoledagen er distraherende. Vi kan alle kjenne oss igjen i hvor lett det er å ta opp mobilen og sjekke e-post og sosiale medier i tide og utide. Selvsagt skal lærere kunne bestemme at mobilen skal ned i sekken.

Men om man tror at slike regler hindrer nettmobbing, publisering av bilder og utestenging gjennom sosiale medier tar man grundig feil. Skal vi få bukt med disse problemene, må vi gi barna en grunnleggende digital dannelse slik at de kjenner og følger kjørereglene for hvordan man oppfører seg i cyberspace og hvordan man bruker sosiale medier. Det er mål i læreplanen på disse områdene, men undervisningen er tydeligvis ikke tilstrekkelig, siden nettmobbing og uønsket adferd i sosiale medier er et stort problem. Mye av dette skjer på fritiden, ikke fra mobilbruk i skoletida.

Mobil og nettbrett er så vesentlige i barn og unges hverdag at det bør ha en plass i skolen.

Elever må bli bevisstgjort teknologiens fordeler og ulemper og lære god bruk. Foreldrene må ta ansvar og søke hjelp og råd, og ikke minst snakke med barn og skole. Digital dannelse er viktig for å oppfostre generasjoner som har et helt annet forhold til teknologi. En del av årsaken til forbudet i Frankrike er å unngå digital mobbing. Det er ikke mobilen eller teknologien som mobber, men teknologien har gitt nye arenaer å mobbe på. Da er det det man må ta tak i, ikke mobilen i seg selv. Bruk av sosiale medier og konsekvenser av det man gjør der, må få mye større oppmerksomhet, både i skolen og rundt middagsbordet.

NITO har i flere år kjempet for å få inn mer obligatoriske teknologifag i skolen. Dette må gå langt dypere inn i teknologien enn bruk av smarttelefoner. Men vi mener at å nærmest demonisere disse duppedittene som er en del av alles hverdag, sender signal om manglende forståelse for hvor digitalisert samfunnet er og at dette er nyttige verktøy når de brukes riktig.

I stedet for en politisk polemikk om hvor mobilen skal ligge gjennom skoledagen, ønsker vi en debatt om hvordan skolen kan satse stort på digital opplæring. Slik opplæring er nødvendig for å skape forståelse og kompetanse som alle barn har nytte av, og som alle borgere som skal bygge dette landet videre trenger.

Innlegget er først trykket i Klassekampen 16. august 2018.

Publisert: Sist oppdatert: