Gå til innhold
2018

Digital framtid: Behov for digitale sandkasser og mindre byråkrati

Hvordan sikres at Norge er i front på digitalisering? Digitale sandkasser kan være del av planen. NITO har vært aktivt med i prosjektet Digital 21.

Norsk næringsliv må bli bedre rustet i den digitale tidsalderen. Regjeringen har derfor etablert prosjektet Digital 21 som skal gi råd om hva offentlige myndigheter kan gjøre for at næringslivet kan lykkes med dette. Digital21 handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

3. september la statsminister Erna Solberg fram rapportene fra gruppene som har gitt råd til prosjektet Digital 21. Dette skjedde under et toppmøte om digitalisering og banebrytende teknologier på NTNU i Trondheim, der NITOs president Trond Markussen er deltok.

Regjeringens nye strategi for digitalisering

Håper statsministeren lytter til rådene

NITO-medlem Trond Smaavik er med i ekspertgruppen om offentlig rammeverk som skal gi råd i prosjektet. Smaavik jobber som IT-rådgiver og har erfaring som IT-konsulent fra ulike virksomheter i offentlig sektor.

Smaavik håper statsministeren vil følge opp forslagene og at rapporten ikke bare havner i et arkiv.

- Nå skal statsministeren legge fram strategien, så da får vi håpe hun og regjeringen ønsker å følge opp forslagene også. Det er ikke alt som endres bare i en håndvending, men jeg forventer at regjeringen iverksetter tiltak basert på innspillene til de ulike gruppene, sier han.

- Det vil være tiltak som ikke krever store utredninger og lovendringer, selv små gevinster blir store over tid.

Enklere regelverk er nødvendig

- Vi har snakket mye om hvordan man kan forenkle byråkrati og regelverk. Regler og byråkrati må ikke hindre innovasjon og testing. Hvordan kan vi teste ut ny teknologi som i dag er på utsiden av lovverket? Gruppen ønsker at det skal være mulig å etablere lovmessige «sandkasser» hvor det skal være mulig å leke seg med nye muligheter som ny teknologi gir. Man må se på hvordan det offentlige kan bidra til enkelt å avklare om nye forretningsmodeller er innenfor dagens lovverk, påpeker Smaavik.

Gruppen peker på at oppstartsbedrifter må få slippe å megle mellom direktorater som ikke blir enige om deres tilnærming er tillatt eller ikke. Digitalisering går gjerne på tvers av etablerte sektorer og siloer, og en viktig oppgave for det offentlige blir da å fjerne hindre for innovasjon, mener de.

Smaavik mener at både det offentlige og næringslivet må jobbe med hvordan man tenker om innovasjon.

- Jeg mener man må bli smidigere i sin tilnærming til nye muligheter, enten det er forretningsmodeller eller teknologi, og tørre å eksperimentere mer. Framfor å forsøke å lage lovverk som skal dekke alt, eller tjenester som skal være fullstendige for alle tilfeller fra første stund, må man senke skuldrene og se hvordan det går. Så lærer man, og kan tilpasse etter det.

Ekspertgruppen har hatt tre samlinger hvor innspill fra deltakerne og videreutvikling av delstrategien for offentlige rammeverk har hatt fokus.

- Det har vært en konstruktiv prosess hvor vi har bygd på hverandres resonnementer. Gruppen har hatt lite innblikk i hva de andre ekspertgruppene har diskutert. Det skal bli spennende å se helheten til slutt, sier Smaavik.

Regjeringen har etablert Digital21 for å se på hvordan man kan styrke næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger til regjeringen om hva offentlige myndigheter kan gjøre for at næringslivet kan lykkes med dette.

Det skal være en bred og samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer og vil dekke et bredt spekter av anbefalinger med både kort og lang tidshorisont som for eksempel kompetanseutvikling, prioritering av forskning og utvikling, infrastruktur og offentlig rammeverk.

Målet er å sette norsk næringsliv bedre i stand til å kunne møte utfordringer og utnytte muligheter som følger av økt digitalisering gjennom å utvikle og utnytte kompetanse og teknologi.

 

Publisert: Sist oppdatert: