Gå til innhold
2018

- Vi må gå fra prat til handling når det gjelder sirkulær økonomi

Myndigheter, næringsliv og organisasjoner bør sette seg ambisiøse mål, samt begynne å omstille seg til en mer bærekraftig økonomi, sa president i NITO, Trond Markussen.

På frokostmøtet i regi av NITO og Circular Norway ble sirkulær økonomi satt på dagsorden. Hva må til for at Norge skal omstilles til en sirkulær økonomi? Kan vi bli like gode som danskene?

På møtet deltok blant annet den internasjonale eksperten på sirkulær økonomi, Flemming Besenbacher, som er styreleder for Carlsberg Foundation og ledet det danske regjeringsoppnevnte utvalget for sirkulær økonomi. Besenbacher mener Norge må ta lærdom av Danmark. Les mer om den danske strategien om sirkulær økonomi her

- I Danmark har vi mange små og mellomstore organisasjoner. Slik er det også i Norge. Disse organisasjonene bør omstille seg og utnytte mulighetene. Produsentene bør merke produktene bedre, slik at forbrukere kan velge hva de vil kjøpe. Det kan føre til en økt konkurransekraft, der produkter for eksempel kan få lenger levetid og bedre kvalitet, påpekte Besenbacher.

Paradigmeskifte i vente

På frokostmøtet ble det også holdt en paneldebatt med Flemming Besenbacher (styreleder for Carlsberg Foundation), Astrid Knutsen Hårstad (politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, Venstre), Else-May Botten (stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet), Arve Ulriksen (administrerende direktør i Mo industripark), Randi Flesland (direktør i Forbrukerrådet) og Cathrine Barth (Co-founder i Circular Norway).

Samtlige i paneldebatten er enige om at vi må bevege oss i en ny retning, der forbrukere, produsenter og politikere jobber mot en mer sirkulær økonomi.

- Nederland har bestemt seg for å bli sirkulære innen 2030. Finland og Italia følger etter, og det bør også Norge gjøre innen 2024. Vi som forbrukere må bli informert om hvordan vi kan være bærekraftige, samt hvilke krav vi har fra produsentene, sa Co-founder i Circular Norway, Cathrine Barth.

- Vi må passe oss for at vi ikke får en overordnet strategi når det gjelder sirkulær økonomi. I tillegg må vi finne ut hvordan vi kan treffe ulike insentiver, sa stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Else-May Botten.

Digitalisering står sentralt

Administrerende direktør i Mo industripark, Arve Ulriksen, mener bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering henger sammen.

- Vi vil aldri lykkes med sirkulær økonomi og vi ikke følger med på digitaliseringen. Tidligere snakket vi om industriavfall, men i dag snakker vi om gjenbruk, sa Ulriksen.

Direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, mener at dersom man skal lykkes, må det være enkelt for forbrukeren å ta de riktige valgene.

- For eksempel kan det være dyrt å reparere en ødelagt mobiltelefon. Det fører til at man heller kjøper en ny. Derfor må produsentene ha reservedeler til produktene, i tillegg til at det bør være billig å reparere mobiltelefonen og andre elektroniske varer, sa Flesland.

Ingeniørenes rolle

NITO ser på sirkulær økonomi som en stor mulighet for å skape flere grønne arbeidsplasser, samtidig er vi opptatt av at omstillingen må gjennomføres på en rettferdig måte som ivaretar arbeidstakerne. Det vil si at en omstilling til sirkulær økonomi ikke må føre til jobber med dårligere arbeidsvilkår.

President i NITO, Trond Markussen, mener at vi må gå bort fra silotankegang og få til et godt samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og arbeidsorganisasjoner.

Også politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet Astrid Knutsen Hårstad (V), påpekte viktigheten av ingeniørenes rolle i omstilling til sirkulær økonomi på frokostmøtet.

- Ingeniøren kjenner produktene og materialene. Vi er nødt til å samarbeide med ingeniører, teknologer og designere, slik at vi kan utvikle produkter som er mer bærekraftige, sa politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet Astrid Knutsen Hårstad (V).

Erik Aasheim var møteleder på frokostmøtet. Se og hør hans tips om hvordan du kan kle deg resirkulært i videoen under. 

Se video fra frokostmøtet om sirkulær økonomi under.

Aktuelle saker om energi og klima

PC med skjermbilde fra nito.no. Her er våre ti mest leste saker i 2019. Foto Getty Images

Våre ti mest leste saker i 2019

Publisert: Sist oppdatert:

Fikk du med deg de mest leste aktuelt-sakene på nito.no i 2019? Her er oversikten.


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: