Gå til innhold
Sparegriser i ulike størrelser
2019

Én pensjonskonto gir bedre oversikt og penger spart

Du vil kunne spare nesten firedobbelt så mye i pensjon, hvis du samler pensjonskapitalen i én ordning med lavere gebyrer. Det er noe av det som er positivt med regjeringens lovforslag om innskuddspensjon. Det er beklagelig at selvstendig næringsdrivende ikke også blir inkludert i ordningen.

I det nye lovforslaget vil flere studenter, vikarer og andre med korte arbeidsforhold også få pensjonsopptjening. Årsaken er at man får beholde oppsparte pensjonsmidler, selv om man er ansatt kortere tid enn tolv måneder. Samtidig er det mange på deltidsjobber og i lavtlønnede yrker som mister pensjonsopptjening fra jobb, ettersom det ikke blir pensjonssparing fra første krone.

Alt i alt tror NITO at det nye lovforslaget vil føre til mer i pensjon for mange arbeidstakere.

Én pensjonskonto gir et betydelig antall kroner spart i det lange løp

- Pensjon er det man skal leve av kanskje de siste 20-30 årene av livet sitt. Hva man tjener opp i pensjon hos arbeidsgiver har blitt enda viktigere enn før, og det er høyst varierende hvor gode ordningene i privat sektor er, sier NITOs pensjonsekspert Arild Hølland.

Mange har opptjening fra ulike arbeidsgivere i ulike innskuddspensjonsordninger, men det er mye penger å spare på å samle disse pengene på én pensjonskonto.

I følge Finansportalen kan ei 32 år gammel dame som flytter pensjonspenger fra tre ulike ordninger med gebyrer til én pensjonsordning uten administrasjonsgebyr, spare nesten fire ganger så mye til pensjon, som en mann på 32 år som beholder pengene i de tre opprinnelige ordningene.

Finansportalen har derfor lenge oppfordret folk til å samle alle sine pensjonskroner hos samme leverandør, men med dagens regler har for få fulgt oppfordringen. Derfor vil en obligatorisk samling av pensjonskapital (fra privat sektor) hos én pensjonsleverandør, kunne spare samfunnet for opptil 800 millioner kroner årlig hovedsakelig på grunn av reduserte administrasjons- og forvaltningskostnader for arbeidstakerne.

Bør bli én pensjonskonto også for selvstendig næringsdrivende

Reglene om samling av pensjonskapital på en konto burde også gjelde innskuddsordninger for selvstendig næringsdrivende. Mange veksler mellom å være arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende, og behovet for oversikt og å spare kostnader er akkurat det samme for denne gruppen. NITO vil at det skal jobbes videre med å utvide anvendelsesområdet for de nye reglene om pensjonskonto.

Dette er hovedpunktene i regjeringens lovforslag om innskuddspensjon:

  • Pensjonskapital i innskuddsordninger fra nåværende og tidligere arbeidsforhold samles hos arbeidsgiver, med mindre arbeidstaker motsetter seg det.
  • Arbeidsgiver betaler den delen av kostnadene som gjelder oppsparing fra det arbeidsforholdet, arbeidstaker betaler for det øvrige.
  • Arbeidstaker kan velge å samle pensjonskapitalen hos selvvalgt leverandør. Arbeidstaker betaler da kostnadene, men arbeidsgiver refunderer sin del av kostnadene. Regelen om at man må ha vært ansatt i tolv måneder for å få med opptjent kapital, bortfaller. Nå vil også vikarer og andre i korte engasjement få med seg opptjeningen.

Forslag til ny lov om innskuddspensjon

Bra med pensjonsoppsparing også fra kortere arbeidsforhold

Med dagens lovverk får man ikke med seg oppspart pensjon, hvis man har jobbet hos en arbeidsgiver under tolv måneder. Unge og nyutdannede, som oftere har midlertidige stillinger, kommer spesielt dårlig ut. Unge har også mindre gunstige pensjonsordninger fra Staten, enn de som er omfattet av den gamle pensjonsmodellen.

Regjeringens forslag om at man beholder oppspart pensjonskapital også for arbeidsforhold under tolv måneders varighet, vil derfor gjøre det enklere for flere unge å få en bedre pensjon.

- Dessverre er det fortsatt mange som mister viktig pensjonsopptjening, siden det ikke er innført obligatorisk pensjonssparing fra første krone, sier NITOs pensjonsekspert Arild Hølland.

NITO mener:

  • Samling av kapital ett sted reduserer kostnadene for arbeidstaker og gir bedre oversikt og mer pensjon på sikt.
  • Å kunne flytte pensjonskapital mellom ulike aktører, vil gi arbeidstakere muligheten til selv å velge den beste pensjonsleverandøren.
  • Positivt at arbeidsgiver fortsatt betaler deler av kostnadene ved pensjonsordningen.
  • Regelen om at arbeidstaker kan velge en annen pensjonsleverandør bør tre i kraft, samtidig med resten av lovforslaget.
  • Forslaget om å oppheve tolvmånedersregelen vil gi flere nødvendig pensjonsopptjening, og redusere ulempene med korte engasjementer og vikariater.
  • Det burde være obligatorisk med pensjonsopptjening fra første krone, slik det er i den nye folketrygden.
  • Det bør jobbes for å inkludere selvstendig næringsdrivende i reglene om pensjonskapital på én konto.

Få oversikt over din pensjon

Lurer du på hva du kan forvente å få i pensjon fra Folketrygden og ulike tjenestepensjonsordninger? På norskpensjon.no og nav.no/pensjon kan du få en viss oversikt.

Publisert: Sist oppdatert: