Gå til innhold
Foto: Getty Images
2019

Enighet med NHO - skal bli enklere å avspasere

Det skal bli enklere å avspasere plusstimer og jobbe i alle livsfaser. Etter krevende forhandlinger har NITO blitt enig med NHO om ny overenskomst.

En ny og bedre overenskomst for NITOs medlemmer ble signert av partene 9. januar i år. Avtalen styrker medlemmenes rettigheter. 

Enklere å avspasere opparbeidet tid

- Mange av våre medlemmer har problemer med at de ikke får avspasert plusstimer de har opparbeidet seg. Nå skal det legges bedre til rette for avspasering av opptjent plusstid, sier leder i NITOs leder i tariffutvalget for privat sektor, Tom Helmer Christoffersen.

Dette står om avspasering i den nye avtalen:

Bedrifter som har ordninger med fleksibel arbeidstid, bør ha rammer for pluss og minustid. Partene er enige om at det er et felles ansvar å medvirke til og legge til rette for at opparbeidet tid innenfor rammen av ordningen kan avspaseres.

- Ny bestemmelse i overenskomst med NHO

Med denne bestemmelsen ligger det et større ansvar på arbeidsgiver for at opparbeidet tid faktisk avspaseres og ikke fjernes dersom den ikke tas ut. Tillitsvalgte bør diskutere praktiske ordninger for dette i den enkelte bedrift.

Godt arbeidsliv i alle livsfaser

- NITO vil bidra til et godt liv og arbeidsliv for våre medlemmer i alle faser. Vi er glade for å ha fått med oss NHO på laget, forteller Christoffersen. 

NITO oppfordrer alle tillitsvalgte til å drøfte med sine arbeidsgivere hvilke tiltak som kan gjøres for å legge til rette for arbeidstakere i ulike livsfaser.

Nytt kapittel om livsfasepolitikk i overenskomsten:

De lokale parter i den enkelte bedrift bør drøfte livsfasepolitikk. Formålet med å iverksette tiltak vil være å legge til rette for at bedriftens og arbeidstakernes individuelle behov ivaretas.

Livsfasepolitikk kan bidra til å:

  • beholde og utvikle medarbeidernes kompetanse
  • gjøre bedriften konkurransedyktig
  • sette fokus på og styrke verdien av den enkelte medarbeider
  • redusere sykefraværet
  • se verdien av at alle aldersgrupper er representert på arbeidsplassen, samtidig å anerkjenne forskjellige behov
  • fremme et inkluderende arbeidsliv

Livsfasepolitikken vil være en del av personalpolitikken i bedriften.

Her finner du våre avtaler med NHO

Følg forhandlingene i privat sektor her 

Fra venstre Tom Helmer Christoffersen fra NITO og Jon F. Claudi fra NHO. Foto: Øyvind Kyrkjebø.

Publisert: Sist oppdatert: