Gå til innhold
Lønnssjekk
2019

Årets lønnsstatisitkk: God lønnsutvikling for ingeniører i 2018

NITOs lønnsstatistikk viser at lønnsoppgjøret for 2018 i privat sektor ble som forventet. Identiske personer, det vil si medlemmer som også rapporterte lønna si i fjor, hadde en god lønnsvekst på hele 4,3 prosent, mens vi ser at gjennomsnittet ligger på en økning på 2,9 prosent.

Tom Helmer Christoffersen- Det vi kaller identiske personer i statistikken, hadde god lønnsvekst i 2018 og hadde en økning fra året før, sier Tom Helmer Christoffersen (bildet), leder for NITOs tariffutvalg for privat sektor. 

- Dette betyr at markedet for ingeniører er godt og at mange også har byttet til bedre betalte jobber.

Gjennomsnittslønn for NITO-medlemmer

 

- Spriket mellom identiske og andre kommer av at mange nyutdannede kom inn på et for lavt lønnsnivå, forklarer han.

- Markedet for denne gruppen har vært for dårlig, og det ser vi ettervirkningene av nå. Nybegynnerlønningene stiger mindre enn andres lønnsøkning i år, og dette skal vi jobbe med i året som kommer både gjennom rådgivning til studenter som skal ut i arbeidslivet, og blant tillitsvalgte.

Det at prisene stiger mer enn forventet er vi selvfølgelig ikke fornøyde med og dette vil legge ekstra press på lønnsveksten neste år.

At identiske personer har en så god økning viser at norsk økonomi går bedre, mener Christoffersen.

Skal ha uttelling

- Men vi skal huske på at vi har gått gjennom en periode der vi har vært ansvarlige i våre forhandlinger på grunn av den økonomiske situasjonen, når det nå går bedre skal vi ha uttelling for det i året som kommer.

Prognosen som ble satt i mars var på 3 prosent, den forventede konsumprisindeksen (KPI) var da på 2,4 prosent, og NITO forventet en reallønnsøkning for medlemmene sine. KPI-en endte imidlertid på 3,1 prosent, blant annet på grunn av økte strømpriser.

- Det at prisene stiger mer enn forventet er vi selvfølgelig ikke fornøyde med og dette vil legge ekstra press på lønnsveksten neste år. Med den gode økonomien vi har nå må vi kunne forvente økt kjøpekraft for 2019.

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

10 ting å huske på i lønnssamtalen: 

  • Har du krav på lønnssamtale? Ta initiativ selv
  • Har den du forhandler med myndighet til å gi deg høyere lønn?
  • Hva er du verd for arbeidsgiver? Forbered tanker rundt dette
  • Hvordan er markedet for arbeidstakere med din kompetanse?
  • Hvordan ligger du an i forhold til NITOs lønnsstatistikk?
  • Hvordan er bedriftens lønnsomhet?
  • Er det andre arbeidsvilkår enn lønn som er aktuelt å diskutere?
  • Har det vært endringer i stillingen siden sist lønnssamtale?
  • Dokumentér
  • Hold deg til fakta
Publisert: Sist oppdatert: