Margaret SvendsenAlle ledere må på et eller annet tidspunkt gjennomføre en eller flere vanskelige samtaler. Samtaler der du må formidle negativ kritikk. Dette er ubehagelig og vanskelig, og mange gruer seg. Men hvorfor er det slik, og hvordan kan vi unngå det?

Vi har spurt gestaltterapeut Margareth Svendsen.

Lettere enn du tror

- De aller fleste reagerer positivt på å få en korrigering på veien, forteller Svendsen. - Den vanskelig samtalen behøver slett ikke bli så vanskelig som du tror. Men mange av oss har fastlåste mønstre og handlemåter som står i veien når vi gjennomfører slike samtaler.

- Disse mønstrene er i stor grad basert på tolkninger og forutinntatte holdninger, og begrenser muligheten til å se hver ny situasjon i nytt lys, sier hun.

Adferd ikke person

- Den klassiske er at vi går i fella og kritiserer person framfor adferd. Og det er noe fundamentalt annet, sier Svendsen.

- En god måte å henvende seg på kan være å si til din medarbeider: "Eva, jeg har lagt merke til at du stadig gjør ting på en måte som jeg oppfatter som uheldig, og jeg tror ikke du får et optimalt resultat ut av det. Hva om du heller..." Her er det kun adferden til Eva i en gitt situasjon som blir beskrevet, og budskapet er tydelig på at denne bør endres.

- Mange "Evaer" rundt om i det ganske land, ville ta et slikt innspill godt opp. Trolig har de selv merket at den konkrete situasjonen ikke fungerer optimalt, men de har kanskje ikke noen god ide om hvordan de kan endre adferden, sier Svendsen.

Rullegardinen går ned

- En kjent mestringsstrategi, som vi alle benytter i større eller mindre grad, er at vi putter folk i bås. Svendsen forklarer: - Satt på spissen tenker vi blonde damer er dumme, gamle menn med hatt kjører sakte, unge menn i BMW er kriminelle.

- Utfordringen er å fri oss fra forutinntatte holdninger. Gjør vi ikke det, havner vi fort i fellen hvor vi går over til å beskrive personen framfor adferd.

- Da går rullegardinen hos mottakeren ned, og budskapet går ikke inn.

Jeg-budskap

- I tillegg til å beskrive adferd og ikke person, er det viktig at du formidler et jeg-budskap, forsetter hun.

- La meg ta et personlig eksempel; jeg liker å ha god tid, mannen min er på slaget. Når vi skal noe sammen, blir jeg nervevrak fordi jeg opplever at vi har knapt med tid. Før gjorde jeg nesten alle feilene i boken, og sa til han at du er alltid for sen, med det resultat at han gikk i vranglås. Til slutt lærte jeg meg å si at jeg blir nervøs når jeg opplever at vi har dårlig tid. Kan vi ikke legge inn en halvtime ekstra?

- Ta ansvar for egne behov, og snakk ut fra deg selv. Unngå å beskrive den andres personlighet, da kommer du langt i selve samtalen. I tillegg må du gi samtalen en god start ved å gi et tydelig signal: Jeg trenger en samtale med deg under fire øyne for å snakke om xxx.

- Jeg har møtt medarbeidere som har trodd at de er blitt innkalt til en vanlig medarbeidersamtale, forteller Svendsen. - Og så var det i realiteten en advarsel som ble formidlet. Det er mildt sagt uheldig.

Gjentagelse

- I selve samtalen er det viktig at du ber den det gjelder om å gjenta budskapet. sier Svendsen. - Hva er din oppfatning av det jeg har sagt?

- Jeg har opplevd at budskap ikke har gått inn i det hele tatt. Det er helt sentralt at begge parter har samme oppfatning av det som er formidlet.

- Fallhøyden er stor hvis du som lederen tror at dere er enige, trekker et lettelsens sukk og forventer endring. Ved neste korsvei blir det da full baluba.