Riksrevisjonens rapportKritikken må bidra til læring og forbedring, man trenger dette unike norske tilsynet og trepartssamarbeidet, mener NITO.

- Det er bra at Riksrevisjonen har gjort et så grundig arbeid og peker på viktige utfordringer som ASD og Ptil må ta tak i. Det som kommer fram er helt i tråd med hva også NITO har påpekt, sier Jorunn Birkeland, nestleder av NITOs petroleumsutvalg og NITOs representant i Sikkerhetsforum. 

- Vi har forsøkt å bidra til forbedringer gjennom konkrete innspill, bl.a. om IKT-sikkerhet, påpeker hun.

Riksrevisjonen la 15. januar 2019 fram sin rapport om sin undersøkelse av Ptils oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Last ned rapporten 

- Rapporten viser at Ptil har gjort alvorlige feil og tilsynet har nok også fått en svekket rolle over tid. Det er grunn til å se nærmere på modellen ASD/Ptil opp mot tidligere organisering da Ptil var en del av Oljedirektoratet, sier Birkeland.

Hun spør: - Var det tøffere tilsyn, mer makt bak pålegg og respekt for tilsynet da?

- Ptil har også over tid fått mindre kapasitet og ressurser i forhold til økningen på antall anlegg og aktører. Dette er bekymringsfullt og må endres. Det er viktigere enn noen gang å styrke og støtte den sentrale rollen et HMS-tilsyn skal og bør ha i norsk oljevirksomhet, sier hun.

Unikt samarbeid

- Når en sånn kritisk rapport kommer må vi minne oss selv på at det også er mye positivt å si om Ptil sin organisasjon. Vi har et faglig dyktig og nært tilsyn som samarbeider tett med både fagforeninger, verneombud og arbeidsgiversiden innen bransjen, gjennom blant annet Sikkerhetsforum. Dette trepartssamarbeidet er unikt i verdenssammenheng, sier Birkeland.

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Må gi konstruktive tiltak

- Rapporten viser jo helt klart manglende oppfølging fra ASD og kritiske systemfeil i og rundt Ptil. Uansett, rapporten må brukes til konstruktive tiltak og vi må få forholdet ASD/Ptil under lupen.

Jorunn Birkeland- Kritikken må tas på det dypeste alvor, men la oss jobbe sammen om dette. Vi må ivareta motivasjonen til de mange dyktige fagfolkene i Ptil og ikke «kaste ungen ut med badevannet», sier Birkeland (bildet).

- Vi må se hvordan vi kan støtte og styrke Ptil som et kompetent og uavhengig tilsyn, samt tilføre dem økt kapasitet. Blant annet bør de få mer ressurser til økt stedlig tilsyn, slik det var før.

- De må ha mer tid og anledning til å reise ut på anleggene og snakke direkte med fagfolka. Ptil må unngå kun bruk av «papirtilsyn» på ledelsesnivå. Det vil gi økt kompetanse i Ptil og styrke tilliten til tilsynet, avslutter Birkeland.

Fagmiljø: NITO Petroleum