Gå til innhold
2019

Helt nødvendig med teknologiløft innen forskning og høyere utdanning

Regjeringens teknologiløft må gi 5000 nye IKT-studieplasser. Det må også bli en sterkere pådriver i det grønne skiftet. NITO møtte 16. januar Stortingets utdannings- og forskningskomité med sine innspill.

Tom Helmer Christoffersen og Tobias Lynghaug.Regjeringen vil lansere et teknologiløft som del av sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning. NITO mener en sterkere satsing på teknologiske utdanninger er nødvendig.

- Skal vi oppfylle målet om at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa, må vi se en sterkere satsing på de teknologiske utdanningene, sier Tom Helmer Christoffersen i NITOs hovedstyre. Han var i høringen sammen med Tobias Lynghaug, leder for NITO Studentene (bildet).

- Vi ingeniører og teknologer er glad i planer, spesielt de som realiseres i praksis. NITO etterlyser en tydeligere strategi for hvordan realisere et etterlengtet og nødvendig teknologiløft for Norge. Det må iverksettes virkemidler gjennom hele utdanningsløpet om vi skal sikre framtidas kompetansebehov, sier han.

Slik oppsummeres NITOs høring hos Utdannings- og forskningskomiteen:

 • Sterkere satsing på teknologiske utdanninger
  Disse utdanningene er blant de dyreste i landet, men er i dag underfinansiert. Langtidsplanen bør ha et mål om å endre finansieringssystemet, slik at utdanningene får den kvaliteten de bør ha for å sikre nødvendig kompetent arbeidskraft framover.

 • 5000 nye IKT-studieplasser innen 2021
  Det er stor mangel på kandidater med høyere utdanning innen IKT og IKT-sikkerhet. For å få dekket morgendagens behov, mener NITO det er viktig å øke antallet IKT-studieplasser de kommende årene. Langtidsplanen bør inneholde en plan om en opptrapping til 5000 nye studieplasser innen 2021.

 • Mer pådriver for det grønne skiftet
  Klima-, miljø- og bærekraftperspektiv må integreres i utdanningene slik at studenter og nyutdannede kan være pådrivere for det grønne skiftet. Dette må på plass snarlig i ingeniørutdanningene.

 • Kompetanse må oppdateres
  Skal vi sikre at kompetansen vedlikeholdes og utvikles i takt med ny teknologi, må det satses kraftig på kompetanseutvikling. Universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren) må spille en større rolle i livslang læring og i en kompetansereform. I dag er regelverket og finansieringen av UH-sektoren ikke tilpasset at de skal tilby etter- og videreutdanning. Her må det skje en endring.

Se NITOs høringsnotat

Se NITO Studentenes høringsnotat

Bli studentmedlem i NITO

Medlemskapet koster 350 kroner for hele studieperioden, og gir deg mange medlemsfordeler.

Bli medlem nå

Hvorfor fagorganisere seg?

Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge NITO.

Sjekk hvorfor du skal være fagorganisert

Publisert: Sist oppdatert: