Gå til innhold
Illustrasjonsfoto GettyImage: Sykehusgang
2019

Sammenslåing av sykehus i nord: - Tatt helt ut av det blå

I plattformen for den utvidede regjeringen framkommer det at Finnmarkssykehuset HF skal legges under Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Kort tid etter kom et forslag om dette på bordet i Helse Nord. Dette kom som lyn fra klar himmel for samtlige fagforeninger ved foretakene.

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF er i et brev til helseminister Bent Høie sterkt kritiske til prosessen. I brevet skriver de at forslaget kom helt ut av det blå og mildt sagt overraskende på dem. Regjeringens forslag vil bety store endringer for de rundt 10 000 ansatte.

- Her er det ikke opptrådt særlig klokt. Jeg er enig med de tillitsvalgte som i brevet skriver at de ser med forbauselse på at man i denne viktige saken har valgt å avvike fra arbeidslivets spilleregler. Om omorganiseringen er riktig eller ikke, er det vanskelig å ta stilling til når det ikke er gjort en konsekvensutredning av forslaget, sier Brynhild Asperud (bildet), leder NITO Spekter.

Brudd med prinsipper i trepartssamarbeidet

Konserntillitsvalgte og konsernverneombudet er bekymret for både Universitetssykehusets funksjoner og lokalsykehusene som blir berørt.

Regjeringsplattformen fastslår bl.a. at:
«Regjeringens mål er et norsk arbeidsliv med både trygghet og fleksibilitet for arbeidstakere, seriøse arbeidsgivere og et velfungerende og effektivt trepartssamarbeid. Gjennom samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har Norge skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder...»

De tillitsvalgte peker også på at trepartssamarbeidet har hatt grunnleggende betydning for utvikling og fremgang i norsk arbeidsliv. Dette er internasjonalt anerkjent, også kjent som den nordiske modellen.

I brevet stiller de spørsmål ved om statsråden har tenkt over konsekvenser lokalt, regionalt og nasjonalt ved å pålegge endringer i helseforetaksstrukturen.

"Reelle prosesser og medvirkning ser vi som grunnleggende i en pasientens helsetjeneste. Så si oss Bent Høie; hva er viktig for deg?", er spørsmålet de ønsker svar på.

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: