Gå til innhold
Foto:miljohovedstaden.no
2019

NITO Oslo og Akershus er stolt samarbeidspartner til Oslo miljøhovedstad 2019

- Det er gledelig å se et så stort miljøengasjement blant NITOs medlemmer og tillitsvalgte. Ingeniører og teknologer har en viktig rolle og et ansvar når det gjelder grønn verdiskaping og omstillingen til et mer bærekraftig samfunn, sier president i NITO, Trond Markussen.

NITO Oslo og Akershus er offisiell samarbeidspartner til Oslo kommune i 2019 som miljøhovedstad. Lokalavdelingen legger opp til et bredt og ambisiøst program for å spre kunnskap og engasjement rundt teknologi, klima, miljø og ingeniøryrket.

Grønn verdiskaping 

Oslo kommune har invitert byens næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å bidra. Som samarbeidspartner i miljøhovedstadsåret bidrar NITO Oslo Akershus med aktiviteter gjennom 2019 som en del av det offisielle programmet til miljøhovedstaden.

- Dette er en spennende anledning for NITO å synliggjøre ingeniørenes og teknologenes rolle i det grønne skiftet, samt inspirere Oslos borgere, næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer, sier president i NITO, Trond Markussen. 

Smarte byer og familiedag på teknisk museum

NITO Oslo og Akershus planlegger blant annet en temadag om smarte byer og en familiedag på teknisk museum for å spre kunnskap om miljø- og klimaspørsmål.

Arrangementene er til for Oslos innbyggere og vil være en del av Oslo kommunes offisielle program.

- NITO Oslo og Akershus ønsker å bidra med spennende arrangementer i miljøhovedstadåret som kan inspirere og informere voksne og barn gjennom å sette teknologi og ingeniørens rolle i det grønne skiftet på dagsorden, sier leder av fagutvalget for miljø og klima i NITO Oslo og Akershus, Helge Klevengen.

Oslo går foran

Siden 2010 har EU-kommisjonen årlig utnevnt en by til å gå i tet som en grønn rollemodell for andre byer. Denne tittelen er en viktig anerkjennelse for Oslo og hva byen har bidratt til.

For å få denne gjeve tittelen har byene blitt vurdert ut ifra blant annet klimapolitikk, grønn innovasjon, kollektivtransport og friluftsliv. Som miljøhovedstad skal Oslo synliggjøre byens rolle i det grønne skiftet.

LES MER OM: Andre arrangementer for Oslo miljøhovedstad

Planlagte arrangementer fra NITO Oslo og Akershus

  • 14. mars: Temadag om smarte byer – smart hverdag
  • 26. mai: Familiesøndag på Teknisk museum
  • 17. september: Temakveld om Elbil og elbillading
  • 18. oktober: Temadag om smart hverdag
Publisert: Sist oppdatert: