Fra venstre: Martin Raczkowski, NITOs tillitsvalgte i Politiets IKT-tjenester, statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NITO-president Trond Markussen.

I Granavolden-plattformen nevner den utvidede regjeringen at den vil «tilrettelegge for at flere relevante yrkesgrupper benyttes i politiarbeid». NITO ønsker en slik satsing velkommen.

Politiarbeid er mange ting

- Når en ser hvordan samfunnet har utviklet seg, og hva som kreves av et politi og forsvar, mener jeg at det må nytenkning til. Alt for mange politifolk utdannes rett ut i arbeidsløshet fordi deres kompetanse er for ensidig, og fordi det er for mange om jobbene i etaten for folk med denne bakgrunnen, sier Raczkowski.

- Politietaten sitter på stor kompetanse som må utnyttes bedre. Særlig innen data og informatikk må det gjøres en innsats.

Politiet har teknologer blant sine ansatte. - Vi er en del av politistyrken i Norge, på lik linje med de i uniform, og bistår politietaten i dens arbeid, forklarer Raczkowski.

- Som en begynnelse kan etaten bli flinkere til å ta i bruk og utfordre de teknologene den allerede har. De har jo masse gode ideer! Politiet må også gjøre mer for å rekruttere de beste IKT-hodene i landet, mener Raczkowski.

Nytenkning må til

Raczkowski mener at dagens målsettinger i Politiet er for vage, og at politikerne har fokusert for mye på å utdanne betjenter.

- Det er ingeniører og teknologer innen en rekke områder som vil kunne styrke politiarbeidet i Norge, deriblant innen informatikk, kjemi, og kybernetikk og roboter. I politiet finnes matematikere, fysikere, jurister, samfunnsvitere, naturvitere, psykologer, leger og mange flere yrker som også ser på seg selv som politi.

- De nevnte teknologiske retningene vil utgjøre en viktig styrke i et framtidig norsk politi. Skal Politiet jobbe med forebygging, etterforskning, etterretning, politioperativt og med straffesaker, må disse ressursene være på plass. Flere fra slike utdanningsretninger må få plass i Politiet, sier Raczkowski.

NITO er del av Politiakademikerne, som består av flere organisasjoner med ulik utdanningsbakgrunn.

Møtte statssekretær Paul Chaffey

NITOs president Trond Markussen og Raczkowski møtte statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4. januar. Utnyttelse av fagmiljøene i offentlig sektor var budskapet. 

Regjeringen arbeider for tiden med en strategi for digitalisering i offentlig sektor. Markussen var i møtet tydelig på at offentlig sektor i det hele må satse mer på utvikling av interne IKT-fagmiljøer. - Ikke minst er kombinasjonen av sektorkompetanse og IKT-kompetanse viktig for å utvikle og vedlikeholde gode løsninger, understrekte NITO-presidenten i møtet.

Politiet må moderniseres

Han fikk medhold av den tillitsvalgte for Politiets IKT-ansatte. - Skal Politiet nå målet sitt om "Ett digitalt Politi" må ledelsen i POD, Kripos, PST og PIT sette felles retning og konkrete mål i digitaliseringen av Politiet, mener Raczkowski.

- Løsningene i etaten må moderniseres. Politikere og toppledelsen i Politiet bør følge rådene til IKT-fagmiljøene og kompetansen som er bygget opp etter mange år samarbeid på tvers i etaten, sier Raczkowski.

- Ledelsen må tørre å bryte siloene i egen etat og mot andre etater. Først da vil nye løsninger og digitalisering skyte fart og vi vil se verdien av automatisere oppgaver vi kaster bort tiden på.

- Satsing på digitalisering er et godt sted å begynne. Neste skritt må være en strategi for å tiltrekke og inkludere mange flere yrkesgrupper i Politiets arbeid.

Raczkowski er veldig takknemlig for løftet i Granavolden-plattformen. - En slik satsing vil være helt nødvendig for å sikre at Norge har et velfungerende og moderne politi, avslutter Raczkowski.

- Risikabelt ikke å satse på etter- og videreutdanning

NITOs kurs og arrangementer