Gå til innhold
2019

- Ingeniørutdanningene på bunn i statsbudsjettet

- I fjor la regjeringen fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Denne skulle sikre utviklingen av et bærekraftig samfunn. Utviklingen av smarte byer og grønne teknologier krever ingeniører. Bærekraftsambisjonene gjenspeiles imidlertid ikke i statsbudsjettet, sier en oppgitt Ole Marius Svendsen, leder av NITO Studentene. - I år som tidligere år unnlater regjeringen å satse på utdanninger som kan sikre at Norge når klimamålene.

Ole Marius Svendsen lastebil listefoto.jpg
Leder for NITO Studentene, Ole Marius Svendsen.

Det er uttalt at fornyelse i offentlig sektor, samfunnssikkerhet og bærekraftige teknologier er blant regjeringens langsiktige prioriteringer. Uten ingeniører og teknologer er prosjektene urealiserbare.

- Dersom Norge skal klare å gjennomføre langtidsplanen og hevde seg internasjonalt innen utdanning, må det skje en satsing innen de teknologiske fagene umiddelbart, sier Svendsen (bildet).

Næringslivet vet at omstillingen vi står overfor krever ingeniør- og teknologkompetanse. Dette bekreftes i en undersøkelse gjennomført av NIFU i 2019. Her kommer det fram at ingeniørene har den mest etterspurte kompetansen. 

Bærekraftutdanninger er underfinansiert

NITO Studentene mener det er synd at regjeringen ikke satser på utdanninger som næringslivet og samfunnet etterspør. Nest etter medisinutdanningene, er ingeniørutdanningene de mest kostbare. Mens medisinutdanningene har toppfinansiering ligger ingeniørutdanningene på bunn.

- Dersom Norge skal klare å nå klimamålene og sikre et bærekraftig velferdssamfunn må det utvikles fagmiljøer av fremragende kvalitet. Uten å ta tak i underfinansieringen i ingeniørutdanningene, er det ikke mulig å få til det grønne skiftet, avslutter Ole Marius Svendsen, leder for NITO studentene.

Statsbudsjettet 2020

Andre aktuelle saker for studenter

Publisert: Sist oppdatert: