I Norge er ikke kunstig intelligens, som for eksempel roboter, vanlig i rekrutteringsprosesser. I USA derimot er dette mer vanlig. Morten Vigen Kolek, senior manager i rekrutteringsbyrået Dfind, tror robotene vil komme til Norge innen en femårs periode.  

- Kombinasjon er nøkkelen

Ifølge Kolek vil bruk av roboter i rekrutteringsprosesser blant annet fjerne fordommer, som vi mennesker er født med.

- Det å bruke roboter i en tidlig fase i en rekrutteringsprosess kan fjerne fordommer og holdninger som vi mennesker har. Et godt eksempel på det kan være kjønn og etnisitet. Vi ser for eksempel at mennesker med et utenlandsk navn har mindre sjanse til å bli innkalt på intervju enn de med norske navn, sier Kolek.  

- Roboter kan ikke erstatte menneskelige egenskaper. Utover i rekrutteringsprosessen spiller personlige egenskaper en større og viktigere rolle, sier Morten Vigen Kolek, senior manager i rekrutteringsbyrået Dfind.

- Vi mennesker kan gjenkjenne personlige egenskaper, som for eksempel om en person er utadvendt eller innadvendt. Roboter kan aldri fange opp alle bias, og det vil derfor bli en skjevfordeling, forteller Kolek. 

- Forstår usikkerheten

Medlem i NITOs etikk-komite, Bjørn Tore Sund, er enig med Kolek. En kombinasjon av menneskelige egenskaper og roboter kan være en styrke i rekrutteringsprosesser. Likevel kan han forstå at en av tre ingeniører er skeptiske til at roboter blir en del av rekrutteringsprosessen.

- Norge har ikke kommet så langt når det gjelder roboter i rekrutteringsprosesser. Det kan være noe av grunnen til usikkerheten, sier Sund. 

- Et eksempel er da Amazon tok i bruk kunstig intelligens i sine rekrutteringsprosesser og endte med at alle kvinner ble filtrert ut i prosessen. Det viser at man ikke kan stole blindt på roboter og kunstig intelligens. Mennesker bør styre avgjørelsene, legger han til. 

Roboter er framtida 

Sund mener uansett at roboter kommer til å bli en viktig del av rekrutteringsprosessen i tiden framover.

- Den teknologiske utviklingen er framtida. Roboter kan fange opp egenskaper vi mennesker ikke har mulighet til å se. Derfor må vi samarbeide om etikken rundt bruk av roboter og lære av eventuelle bias (skjevfordelinger) på veien.

- Vi legger nesten aldri ut en stillingsannonse, men finner kandidater gjennom LinkedIn, CV-databaser og ulike forum. En robot kan gjøre jobben 24 timer i døgnet og kan fange opp karakteristikker raskt. Jeg mener roboter hadde vært en styrke i vårt arbeid med rekrutering, sier Kolek. 

Hør podcast

I samarbeid med Lørn.Tech er det laget en podcast der Kolek er med.