Lederkonferansen 2019 er avholdt, men du kan melde deg på NITOs Lederkonferanse 2021.

Påmelding NITO Lederkonferanse 2021

Gründeren Charlotte Aschim fra TotalCtrl deltok på NITOs lederkonferanse 20219. - Jeg var ganske ukjent med entreprenørskap i starten og var ivrig etter å finne eksperter på områder som jeg ikke behersket like godt, forteller Aschim. Hun og med-gründer Ingrid Østby var bevisste på egne styrker og svakheter og tok utgangspunkt i dette da de valgte mentorer.

Begge hadde ledererfaring, men ingen av dem hadde startet egen virksomhet, så de trengte blant annet folk med slik erfaring. Aschim tok kontakt med fagpersoner som var bedre enn henne innen matindustri, teknologi, HR og skalering av bedrift og økonomi.

I TotalCtrl skal alle ansatte skal ha mentorer

Det har hele veien vært viktig for gründeren at også de ansatte skal ha egne mentorer, og at selskapet skal ha tilgang på mentorer på ulike nivåer.

Aschim er tydelig på at dette har vært med på å sikre at oppstarten har gått så bra.

Tenk ut over landegrensene

- Vi gjorde klokt i å oppsøke folk også utenfor Norge i jakten på potensielle mentorer, understreker Aschim.

- Det er viktig for oss å tenke globalt. Det er fort gjort å bli snevret inn til bare Norge. Norge er bra på mange områder, det er blant annet helt greit å starte selskap her, men det gjelder å komme seg ut, hvis man vil vokse.

Å bygge rockestjerner

- Målet er at alle medarbeiderne skal bli egne rockestjerner og da må de få litt bistand. Det er gøy å se at folk utvikler seg og trives, og her spiller mentorene en viktig rolle, ifølge Aschim.

- Alle mennesker er forskjellige og trenger ulike stimuli og motivasjon. Det kan være utfordrende for en og samme leder å treffe forskjellige medarbeidere på det de trenger, hele tiden.

Mentorer er med og driver utviklingen

- Våre ansatte må bygge skillsettet sitt underveis. I en startup er ingen ferdig utlært eller på noen måte i mål kompetansemessig. Da er det veldig greit at de ansatte har en person de kan støtte seg på, for å få mer kunnskap om sitt ansvarsområde. I tillegg tar det litt av fra mine skuldre. En mentor setter blant annet opp milepæler for neste mentortime, noe som bidrar til at utviklingen styres også utenfra.

- En mentor velges basert på den ansattes behov til enhver tid, og kan dermed utfylle lederen.Charlotte Aschim, TotalCtrl

Inspirasjon utenfra

- En mentor velges basert på den ansattes behov til enhver tid, og kan dermed utfylle lederen. For egen del har jeg mentorer som er veldig ulike, sier Achim.

- Jeg er lite glad i HR og har derfor blant annet en mentor som er ekspert på dette. De andre har mentorer som kan det den enkelte jobber med, samt tilgang til andre mentorer ved behov.

- Eksempelvis har markedsansvarlig en mentor som er dyktig innen dette området, forklarer hun.

Foreløpig har ikke alle sin egen mentor. TotalCtrl er i en overgangsfase fra oppstartsbedrift til å bli en levedyktig bedrift, og de jobber med å finne nye, passende mentorer til alle.

Våge å trå til

I selskapet skal alle helst ha en mentor i utlandet og en i Norge, sistnevnte kan man enklere møte, gjennomføre workshops osv. med. Fra utlandet kan man få annen hjelp.

- Norge er veldig forsiktig for eksempel innenfor markedsføring. Har du en mentor innen dette området fra USA, lærer du at de tar mer risiko og tenker mer offensivt. Dette har vi ingenting å tape på. Vi må unngå å bli for snille og for stille, sier Achim.

- Det gjelder å utnytte potensialet og den unikheten vi har, og å bruke innspill fra utlandet til å trå til mer.

Charlotte Aschim, TotalCtrl

Mentoring ivaretar forskjeller

Både Achim og medgründeren er opptatt av at folk skal være seg selv. De ønsker ikke å putte noen i bås.

- Folk er gode når de er seg selv. Først da kan vi få ut det fulle potensialet, forklarer hun.

- For å bygge kultur må alle være seg selv, og i en startup er det spesielt viktig. Her er det usikkerhet og høyt tempo, mange endringer og til dels høyt press. Dette fungerer rett og slett ikke dersom folk ikke kan være seg selv. Mentoring er ifølge Aschim helt sentralt for å ivareta disse forskjellene.

Hør podcast

I samarbeid med Lørn.Tech er det laget en podcast der Aschim er med.