Gå til innhold
Vanskelig samtale
2019

Unngå disse lederfeilene

Utfordringer og konflikter forsvinner sjelden av seg selv, de krever handling. Men få har lyst til å ta initiativet til en vanskelig samtale, og ved å utsette samtalen gjør du den trolig enda vanskeligere.

Den sikreste måten å få et problem til å bli en konflikt er å unngå å håndtere det, forteller Per Morten Hjemgård i Puzzle Learning.

Hvis du heller vil lære å håndtere de vanskelige samtalene på en god måte kan du gå på kurs med Per Morten Hjemgård hos NITO.

Taushet

Taushet kan fremme både tisking, hvisking og baksnakking, og blir gjerne krydret med litt mistenkeliggjøring og en økende grad av irritasjon og misnøye. Slik baller det på seg. Det er i DNA-et til konflikter at de sprer seg i gangene når de blir omgitt av taushet.  Likevel er det dessverre slik mange behandler problemer. De ser at de finnes, men lukker øynene og håper at de skal gå over. Til slutt blir det en sak, og det er gjerne her arbeidsretten kommer inn, sier Per Morten.

Forventningsavklaringer

Et svært vanlig utgangspunkt for en konflikt er manglende forventningsavklaringer. Som leder må du våge å være tydelig, slik at dine medarbeidere vet hva som forventes av dem. Mye hadde vært gjort dersom ledere kom med klar og tydelig informasjon om hvordan det er forventet at vi skal løse våre arbeidsoppgaver.

Dette gjelder både ved nyansettelser og når etablerte medarbeidere får nye oppgaver. Dessverre ser jeg med jevne mellomrom at ledere er utydelige her. Ofte går det også lang tid før de griper fatt i utfordringen hvis noen ikke innfrir de uuttalte forventningene. Mange vil helst unngå å ta opp ubehagelige saker, og jo lengre de venter, jo mer ubehagelig blir det.

Opplæring

Tydelige forventninger kombinert med mulighet for opplæring er en suksessformel. En såkalt vanskelig samtale blir mye lettere når målet er å finne en god måte for opplæring, framfor å «ta» noen i å gjøre jobben sin dårlig. Den største frykten hos mange medarbeidere er nettopp at de ikke skal levere det som forventes av dem. En leder som kommuniserer forventninger tydelig, blir derfor gjerne satt pris på.

Informasjon

En annen sikker taper i kommunikasjonssammenheng er å holde tilbake informasjon. Dette er en klassiker i endringsprosesser. Lederne jobber med endringer over en lengre periode, de sitter i møter og diskuterer med både interne og eksterne. De ansatte merker at noe skjer, men blir ikke involvert. Hvis du inkludere de ansatte i endringsarbeidet veldig tidlig, så får du en større forståelse for endringene. Enkelte ganger har lederne lite konstruktiv progresjon å rapportere om, men da er det mye bedre å gå ut med den informasjonen. Ingen informasjon er også informasjon, presiserer Per Morten. Gå ut med det til medarbeiderne. Slik unngår du at de snakker i gangene om at dere jobber på bakrommet og at de ikke får vite noe.  

Sortere

Hvis den vanskelige samtalen først har blitt et faktum, så må den håndteres på en god måte. Da er det steg vi går igjennom: Hvor er det en intersesskonflikt? Hva er vi enige om og hva er vi uenig om? Kan vi sortere dette, så kan vi ofte håndtere det. Hvis ikke så opplever vi gjerne alt som feil. Det å få til en god samtale handler om tillit, begge er der for å få noe godt ut av situasjonen. Selv oppsigelser og nedbemanningssamtaler kan ende som gode samtaler dersom de blir utført på en god måte, avslutter Per Morgen Hjemgård.   

Tre sikre måter å eskalere konflikter på jobben:

  • La små konflikter leve og håp at de går over av seg selv
  • Unngå å presisere forventninger
  • Hold tilbake informasjon om endringer

Hvis du heller vil lære å håndtere de vanskelige samtalene på en god måte kan du gå på kurs med Per Morten Hjemgård hos NITO.

Illustrasjonsfoto av Per Morten Hjemgård. FOTO: NITOKursholder: Per Morten Hjemgård

Per Morten har en engasjerende og motiverende personlighet, som gir trygge rammer på kurs. Han er edutainer i Puzzle Learning, og har lang erfaring med blant annet presentasjonsteknikk, selvledelse og personlig utvikling. Per Morten gir konstruktive og ærlige tilbakemeldinger, som gir deg et stort utbytte av kursene han holder.

Publisert: Sist oppdatert: