Gå til innhold
2019

Valg til nytt fagstyre og yrkesetisk råd i Bioingeniørfaglig institutt

Hele 21 kandidater stiller til de ulike vervene i fagstyret og yrkesetisk råd når valget starter mandag 14. oktober.

Rita von der Fehr har vært fagstyreleder siden 2014, men blir i år utfordret av den sittende nestlederen, Lene Haugnæss.

rita og lene.jpg
Fagstyreleder Rita von der Fehr og nestleder Lene Haugnæss. Foto: Annette Larsen.

Kjetil Jenset, Kaja Marienborg og Helena Eriksson Stjern stiller som kandidater til nestledervervet i fagstyret. Sittende leder av yrkesetisk råd, Mona Pedersen Unnerud, er garantert gjenvalg som eneste kandidat.

Les mer om kandidatene til valget i BFI

Stort engasjement

- Vi er veldig fornøyd med at antallet kandidater til valget er så høyt, sier instituttleder Lisa Husby i BFI, som også benytter anledningen til å rose BFIs rekrutteringskomite. - De har gjort en strålende jobb med å sikre kandidater til det kommende valget.

Som administrativ leder for instituttet er Husby tilfreds med at det er så stor interesse for tillitsvervene i BFI. - Jeg er spesielt glad for at det er flere menn som stiller til valg, og at det også har kommet flere nye kandidater som ikke har stilt til valg tidligere.

Bruk stemmeretten din!

Valget gjennomføres i løpet av oktober, og avsluttes fredag 1. november. Alle medlemmer i BFI vil få tilsendt lenke til valgskjema hvor man kan velge kandidater til de ulike vervene. Nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022 tiltrer ved årsskiftet. - Vi håper at medlemmene benytter muligheten til å delta i valget, sier Husby.

Fagtyrets oppgaver og struktur

Noen av fagstyrets oppgaver er å bestemme hva som skal være BFIs satsingsområder, gi innspill til politiske høringer og delta i internasjonalt arbeid. Yrkesetisk råd planlegger og gjennomfører kurs i etikk og gir råd og veiledning om yrkesetiske spørsmål.

- Dette er viktige oppgaver, og gir stor mulighet til å være med å påvirke og forme bioingeniørfaget og bioingeniørutdanningene i Norge, avslutter Husby.

Fagstyrets struktur og oppbygging
Fagstyrets struktur og oppbygging

 

 

Publisert: Sist oppdatert: