Gå til innhold
Tillitsvalgte forhandler lønn Foto: Tom Haga
2019

Lokale forhandlinger 2019: Bra uttelling for NITOs medlemmer

De fleste av NITOs bedriftsgrupper er nå ferdige med lønnsforhandlingene for sine medlemmer. Det endelige resultatet ser vi først på nyåret, men lønnsoppgjøret 2019 ser bra ut for de fleste.

At tillitsvalgte i bedriftsgruppene forhandler lønn for sine medlemmer, det er det viktigste som skjer for NITO-medlemmenes lønnsvilkår. Det pågår lokale forhandlinger hele året, men de fleste forhandler på høsten. De siste månedene har det blitt gjennomført flere hundre lønnsforhandlinger over hele landet. 

Lønnsoppgjøret – dette vet vi så langt

Det er vanlig å sammenligne resultatet med det såkalte frontfaget. I år forventes frontfaget å bli på 3,2 %.

Det er viktig å huske at resultatene fra lønnsforhandlingene ikke gir et riktig bilde av den totale lønnsutviklingen for medlemmene. Mange får lønnsopprykk utenom lønnsoppgjørene, for eksempel ved skifte av stilling.

NITO Privat: Av resultatene som er innrapportert fra tillitsvalgte i private bedrifter ser vi et gjennomsnitt på noe over frontfaget. Dette var også en forventning tariffutvalget i NITO Privat hadde da de la fram sin prognose i mars i år.

Det er geografiske variasjoner i resultatene,

blant annet ser vi at Vestlandet med Rogaland i spissen har gode resultater i år. Det er også store variasjoner fra virksomhet til virksomhet, varierende fra rundt 1 % til 7 %. NITOs lønnspolitikk bygger på lokal lønnsdannelse med individuell og differensiert lønnsutvikling. Det enkelte medlem vil derfor ha en lønnsutvikling som tar utgangspunkt i det framforhandlede resultatet i bedriften, men den vil også være basert på egen innsats og kompetanse. 

Tariffnytt NITO Privat

NITO Kommune: Innrapporterte resultater viser et gjennomsnitt godt over frontfaget. Det er særlig gledelig at resultatet ser ut til å bli aller best for

gruppene som forhandler etter hovedtariffavtalens kapittel 5, der storparten av NITOs medlemmer befinner seg.

Også lønnsutviklingen for våre medlemmer i lederstillinger ser ut til i snitt å legge seg en del over frontfaget. Variasjonene i kommunesektoren ligger mellom 2,1 og 5,2 %. 

Tariffnytt NITO Kommune

NITO Spekter: Forhandlingsområdet Spekter er inndelt i 13 områder, men vi skiller det gjerne i helseforetakene (Spekter helse) og øvrige virksomheter (Spekter trad).

I Spekter trad ligger resultatet i snitt litt i overkant av frontfaget,

varierende fra 2,3 til 3,9 %. I Spekter helse er gjennomsnittet også en del over frontfaget, varierende fra 3,2 til 3,4 %.  

Tariffnytt NITO Spekter

NITO Stat: I staten forhandles totaløkonomien sentralt, så beregnes en pott til hver statlig virksomhet som fordeles etter lokale forhandlinger. NITO forhandler på bakgrunn av den samlede lønnsmasse for medlemmer av alle foreningene i Akademikerne.

Totaløkonomien er på nivå med frontfaget.

Vi er imidlertid rimelig trygge på at NITOs medlemmer har fått mer enn dette, men resultatene vil vi først kjenne når lønnsstatistikken er klar.

I 2018 var det de statsansatte medlemmene som hadde den høyeste gjennomsnittlige lønnsveksten av NITOs medlemmer. 

Tariffnytt NITO Stat

Den endelige uttellingen for lønnsoppgjøret 2019 ser vi på nyåret

Den endelige oversikten over lønnsoppgjøret 2019 får vi når lønnsstatistikken publiseres på nyåret. For at denne skal bli så bra som mulig, er det viktig at du som er medlem rapporterer inn din lønn. 

Takk til alle som har forhandlet

NITO takker alle tillitsvalgte i konsern-, etats- og bedriftsgrupper for den gode og viktige jobben som gjøres for at NITO-medlemmenes innsats verdsettes. Mer enn 4000 engasjerte NITO-tillitsvalgte bidrar til dette rundt om i små og store virksomheter. Dette er NITO-medlemmenes beste medlemsfordel.

Vi vet hva du er verdt

NITOs lønnsstatistikk viser hva ingeniører og teknologer tjener, og du kan sammenligne deg selv med andre grupper og på alle nivåer (bachelor, master og høyere).

NITOs lønnskalkulator 

Lønnskalkulator, lønnsstatistikker og oversikt på gjennomsnittlig begynnerlønn, gir grunnlag for å underbygge ditt lønnskrav overfor arbeidsgiver. 

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: