Gå til innhold
2019

NITOs første landsmøte i gang

- Nå skriver vi historie, folkens. Vi gjennomfører det første landsmøtet for NITO noen gang. Det skal være et politisk verksted, sa NITO-president Trond Markussen da han åpnet landsmøtet 20. november.

Trond Markussen landsmote 2019 listefoto uten logo.jpg

- Her skal det komme innspill og føringer på viktige saker som hovedstyret skal jobbe videre med.

84 representanter er samlet på Scandic Lillestrøm 20.-21. november.

NITO-kongressen høsten 2018 vedtok at NITO skal ha årlige landsmøter, foruten hvert tredje år da det er kongress.

- Endringer i samfunnet og arbeidslivet skjer raskere enn før, vi må henge med og helst ligge i forkant hvis vi skal være den beste organisasjonen for medlemmene våre. Med landsmøter med bred deltakelse fra organisasjonen, følger vi opp mer kontinuerlig, sa Markussen i åpningen.

Lønnsoppgjøret 2019

Presidenten trakk fram viktige hendelser fra siste år: - Selv om det har vært et mellomoppgjør i år, der partene «kun» forhandler lønn, var det noe som ble annerledes for oss denne gang. Det startet i Oslo kommune, det eneste tariffområdet der våre medlemmer fortsatt har et system med sentrale forhandlinger. NITO og Akademikerne har kjempet i mange år for å endre systemet, uten å lykkes. I år gikk vi til streik, en markering. Den er kanskje et forvarsel om det som kan skje i hovedoppgjøret neste år. 

Trond Markussen landsmote 19 listefoto.jpg

- I oppgjøret i SAN-området, der NITO er størst, ble man ikke enige med arbeidsgiverne i flere av helseforetakene. SAN står for Sammenslutningen av Akademikerorganisasjonen i NAVO eller Spekter som de nå heter. Spekter, som er arbeidsgiverorganisasjon for helseforetakene, har et avtaleverk som baserer seg på lokale forhandlinger. Helseforetakene følger ikke opp, og sykepleiere og leger forhandler sentralt, akkurat som de alltid har gjort. Når deres oppgjør er i havn, blir våre tillitsvalgte ofte møtt med at det ikke er penger igjen til lokale forhandlinger. Vi var nødt til å si sterkere ifra. Partene kom seg gjennom meklingen uten at det ble streik. En del skjevheter ble rettet opp. Kampen fortsetter inn mot hovedoppgjøret til våren. 

- Partene i staten var også innom riksmekler før oppgjøret kom i havn. Ny AFP-ordning, som skal innarbeides i hovedtariffavtalen når en ny offentlig tjenestepensjon er ferdigbehandlet i Stortinget, var inne i bildet.

- Resultatene fra lønnsoppgjøret er ikke klare ennå, men de vi har fått inn så langt ser ut til å ligge rundt frontfaget, altså 3,2 prosent. Lønnsutviklingen for medlemmene i privat sektor blir klar på nyåret, og for de andre sektorene til tariffkonferansen i mars. 

Færre arbeidsledige medlemmer

NITO er glad for at ledigheten går ned.

- For ett år siden var vel 2000 av medlemmene ledigmeldt. Per 1. oktober var 1275 ledigmeldt, det tilsvarer to prosent av de yrkesaktive medlemmene. Av dem hadde 632 vært ledig i mer enn tolv måneder, en nedgang fra 849 siden nyttår. 

Bærekraft

2019 er året NITO satte bærekraft på dagsorden. Markussen trakk fram noen eksempler:

 • Samarbeid med Abelia og Circular Norway om ti punkter til ny nasjonal plan for sirkulær økonomi. 
 • CCS-seminar sammen med Fellesforbundet om det norske fullskala CO2-håndteringsprosjektet for europeiske fagforeninger. 
 • Arbeid med IKT-sikkerhet, digitalisering og kunstig intelligens. Møter med digitaliseringsminister Nicolai Astrup og statssekretær Paul Chauffey, blant annet om digitalisering i offentlig sektor.
 • Bærekraft er teknologi: Vi må bidra til at medlemmene har bedre tilgang på etter- og videreutdanning, slik at de kan gå foran i arbeidet med et mer bærekraftig samfunn. 
 • Synliggjøring overfor regjering og storting at ingeniørene og teknologene også trenger faglig påfyll og bli del av myndighetenes satsing på «Lære hele livet». Økt omstillingsevne, økt produktivitet og et generelt kompetanseløft er stikkord som går igjen.
 • Et utvalg, ledet av Arne Nymoen fra NITO Vestfold, skal se på NITOs eget klimaavtrykk. 

Mange flere medlemmer, og flere bedriftsbesøk

- Tidligere i høst passerte vi 90.000 medlemmer. I år satte vi inn ekstra ressurser i vervingen av studenter og det har vært et omfattende apparat i sving for å kunne besøke enda flere bedriftsgrupper. 

- Vi har satt innmeldingsrekorder måned for måned. Samtidig ser vi også på hvorfor en del melder seg ut.

- Vekst er ikke et mål i seg selv. Målet er fornøyde medlemmer, som forblir medlemmer. Men nettopp da er vekst viktig, det gir oss økonomiske muskler og gjennomslagskraft til å tilby tjenester som medlemmene etterspør. 

Markussen trakk fram flere gode ting fra det siste året:

 • Årets største NITO-arrangement var Bioingeniørkongressen i Tromsø. Med 600 deltakere var det en glimrende profilering for bioingeniørprofesjonen og for NITO.                     
 • NITO er mer synlig og enda tydeligere i mediene, ikke minst lokalt og regionalt
 • Ny tillitsvalgtopplæring har blitt veldig godt mottatt
 • Prosjektet «Jenter og teknologi» får stor oppmerksomhet landet rundt 
 • Kjempegode ingeniør- og næringskonferanser i avdelingsregi 
 • Mange aktiviteter i forbindelse med kommunevalget 

Spennende landsmøte

landsmøte sal 2019.JPG

- Den røde tråden for landsmøtet er framtida, både den nære og den litt lengre fram. 

- Økonomi er en avgjørende faktor landsmøtet skal ta stilling til i diskusjonen om neste års budsjett og kontingent, sa Markussen. 

- Vi har brukt scenarie- og veikart for å diskutere mulige utviklingstrekk på områder som er viktig for medlemmene. Nå er tiden inne for å prioritere og foreslå konkrete tiltak som hovedstyret tar med seg videre. 

Landsmøte i NITO – hvorfor og hva skjer?

- Burde være selvsagt å organisere seg

Lokale forhandlinger 2019: Bra uttelling for NITOs medlemmer

Lønnsstrategi 2020 – tillitsvalgte fikk hjemmelekse

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: