Fellesbilde med NITO-bokstaver listefoto Bjarne Krogstad.JPG

- Dette har vært to svært inspirerende dager, der vi har fått diskutert viktige temaer for NITO framover, sier president i NITO Trond Markussen.

Trond Markussen tommel opp.JPG

- Mange utrykker bekymring for bærekraften i den norske arbeidslivmodellen når organisasjonsgraden går ned. Det er en marsjordre til oss i hovedstyret og hele organisasjonen. Vi må brette opp ermene og jobbe enda bedre med trepartssamarbeidet både på hver arbeidsplass og på samfunnsnivå.

For første gang var tillitsvalgte i NITO samlet til landsmøte. På NITOs kongress i 2018 bestemte NITO å omstrukturere noen av sine overordnede møteplasser. Gjennom landsmøtet ønsker NITO at flere tillitsvalgte, ikke bare avdelingsledere, møtes og oppdaterer NITOs politikk.

landsmøte 19 gruppe 3.JPG

Landsmøtet er en arbeidsarena der politikk møter hverdag, organisasjon møter mål, og tillitsvalgte møter andre tillitsvalgte til framoverlent diskusjon om veien videre.

Behov for en bærekraftig industripolitikk

På agendaen sto blant annet NITOs arbeid med såkalte framtidsscenarier, som er et organisasjonsutviklingsprosjekt for å styrke NITOs posisjon blant ingeniører og teknologer i årene som kommer.

landsmøte 19 gruppe 4.JPG

Videreutvikling av trepartssamarbeidet og framtidas bærekraftige industripolitikk var sentrale tema. Arbeidet ble organisert som et verksted, der delegatene fikk gi innspill på en rekke spørsmål og problemstillinger.  

landsmøte 19 gruppe 2.JPG

- Det var stor entusiasme og interesse for temaene som var satt på dagsorden. Mange har stor innsikt i problemstillingene som er satt opp og det kom opp mange gode forslag til oppfølging og hvordan vi kan jobbe videre. Nå må hovedstyret ta ballen videre og se på hvordan arbeidet skal organiseres framover, sier Trond Markussen.

Politikkutvikling på sentrale områder for ingeniører og teknologer sto også på dagsorden: Forhandlinger, kompetanse for framtida, kunstig intelligens og vindkraft, sirkulær økonomi og karbonfangst- og lagring.

Engasjerte representanter

Ingrid Konsmo.JPG

Representant Ingrid Konsmo (bildet), styremedlem NITO Agder, deltok ivrig i debatten. - Det er spennende og relevante temaer vi er invitert til å diskutere. Jeg synes det er en artig måte å organisere arbeidet på, det å stå i grupper og diskutere. Man får reflektert mer i små grupper. Det er generelt et stort engasjement og det er gøy å være sammen med mange engasjerte NITO-kollegaer, sier Konsmo.

Gruppearbeidet la grunnlaget for oppdatering av NITOs politikk. 

landsmøte 19 gruppe.JPG

Steinar Sørlie landsmøte 2019.JPG

Trond Markussen landsmote 19 listefoto.jpg

landsmøte 4000.JPG
NITO har rekruttert 4000 nye studentmedlemmer på ett år, det er ny rekord, og det ble markert på NITOs landsmøte.

- Jeg er svært fornøyd med disse to dagene. Vi har fått diskutert viktige saker for NITO på en ny måte, akkurat slik meningen var bak vedtaket om å innføre landsmøter mellom kongressene, sier Markussen.

Landsmøtet vedtok to uttalelser om henholdsvis trepartssamarbeidet og utvinning av mineraler til bruk i batterier.

Les om uttalelsene fra landsmøtet: