Gå til innhold
NITO-president Trond Markussen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
2019

Staten opprettholder eierskap i Telenor 

Regjeringen har tidligere ønsket å redusere eierskapet i Telenor. I eierskapsmeldingen varsler regjeringen at man ikke lenger ser behov for nedsalg. Det er gode nyheter, mener NITO.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fredag fram eierskapsmeldingen «Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping». Forrige eierskapsmelding kom i 2014. 

- Dette har NITO jobbet for. Telenor har et viktig infrastrukturansvar. Vi er glade for at det er i tråd med vår holdning, som vi har formidlet til regjeringen i forrige eierskapsmelding og til statsbudsjettet for 2020, uttaler Trond Markussen. 

Best mulig eierskap for Norge 

Det er heller ikke meldt om nedsalg i andre selskaper, utover det som har vært kjent fra forrige eierskapsmelding. 

- Dette er positive signaler. NITO er enig med regjeringen i at privat eierskap bør være hovedregelen på Oslo børs. Samtidig er statlig eierskap et viktig verktøy for å opprettholde nasjonal forankring i en del større, strategisk viktige selskaper, sier Markussen.  

- Vi har sett en økning i utenlandske selskaper som kjøper seg opp i Norge. Da kan det statlige eierskapet være med å sikre nasjonalt eierskap. Det er positivt for arbeidstakerne med norsk hovedkontor og utviklingsmiljøer, samt opprettholdelse av norsk bedriftskultur. 

NITO mener statlig eierskap til naturressursbasert og strategisk næringsliv er avgjørende for å sikre industriell utvikling, infrastruktur og forvaltning av naturressursene til beste for befolkningen i et langsiktig perspektiv. 

Mål om bærekraft må konkretiseres 

I meldingen styrker og tydeliggjør regjeringen forventingene til selskapene når det gjelder åpenhet, mangfold og ansvarlighet. 

NITO er fornøyd med at bærekraftig verdiskaping er en integrert del av statens eierskapsutøvelse. Dette handler om at dagens behov ivaretas uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner kan få dekket sine behov.  

- NITO mener at trepartssamarbeidet er et viktig verktøy for å realisere målene om bærekraft i praksis, og krever at regjeringen følger opp dette overfor selskapene de utøver eierskap i, avslutter Markussen. 

NITO vil følge opp meldingen grundigere gjennom høringsprosessen. 
 
 
 
 

Publisert: Sist oppdatert: